e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2004  Sayı: 121

 

“Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması” kitabı çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Kolu tarafından hazırlanan “Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması” adlı kitap, Türk Tabipleri Birliği Yayınları’ndan çıktı.

6.jpg (23009 bytes)Kitap, “İşitme Fizyolojisi”, “Gürültü: Kavram ve Yaklaşım”, “Gürültü Ölçümü ve Değerlendirilmesi”, “Gürültüden Teknik Korunma Yöntemleri”, “İşitme Sağlığının İzlemi”, “Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”, “Kişisel Kulak Koruyucuları”, “Mevzuat”, “Akış Şeması 1”, “Akış Şeması 2” başlıklı bölümlerden oluşuyor.

Kitabın sunuşunda yer alan ifadelerle; gürültü sanayi ortamında en sık rastlanan sağlık riski olma özelliğini günümüzde de koruyor. Hemen hemen tüm atölyelerde, çoğunlukla da sağlık açısından tehlike eşiğini de geçecek düzeyde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Gürültüye sürekli veya yoğun maruziyet nedeniyle çalışanların başta işitme sistemi olmak üzere kardiyovasküler ve psikomotor sistemi olumsuz şekilde etkileniyor. Bu durum aynı zamanda iş kazalarına da neden oluyor. Kitap, gürültünün çalışan sağlığına ve güvenliğine yaptığı olumsuz etkilerin her bir işyerinde ortaya konması ve koruyucu önlemlerin geliştirilebilmesi için büyük görev düşen işyeri hekimleri için bir kaynak olma özelliğini taşıyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön