e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2004  Sayı: 121

 

"Gürültü ve İşitmenin Korunması Eğitimi" tamamlandı

Tıp  Dünyası - İSTANBUL - TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından  yürütülen eğitim çalışmalarının  C tipi eğitimi oluşturan ilk örneği olan “gürültü ve işitmenin korunması eğitimi” 24 -25 Nisan 2004 tarihlerinde İstanbul’ da gerçekleştirildi.

Eğitim, İstanbul Tabip Odası salonlarında, iki sınıf halinde değişik bölgelerden 50 işyeri hekimi meslekdaşımızın  katılımıyla gerçekleştirildi.

TTB gürültü eğitimini  çok disiplinli bir anlayışla konunun uzmanları ile birlikte geliştirmiş ve onların bu alandaki bilgi birikimleri ile işyeri hekimlerini buluşturmayı amaçlamıştır. Kolaycılığa kaçmaksızın her türlü zorluğa rağmen yürütülecek bu çalışma anlayışının orta ve uzun erimde getireceği sonuçlar çalışan sağlığına büyük katkı sağlayacaktır. Her bir kesimin çalışan sağlığında karşılaşılan sorunlara duyarlılıklarının daha da artmasına ve somut müdahalelerde bulunmasına da ortam sağlayacaktır.

Bu amaçla; Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Odyoloji Derneği, Türkiye Akustik Derneği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bilim Dalı, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve İş Müfettişleri Derneği ile iş birliğine gidilmiştir.

Bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde, tıptaki diğer uzmanlık alanlarını da kapsayarak yaygınlaştırmasını ve geliştirilerek sürdürülmesini arzuluyoruz. Bu işbirliği ile işyeri hekimleri mesleki bilgilerini, deneyimlerini ve elde ettikleri verileri ilgili uzmanlık kuruluşlarına  aktararak çalışma ortamının yol açtığı sağlık sorunlarını onlarında gündemlerine taşımaya ve yaşanan sağlık sorunlarının bu ortamlarda hak ettiği yeri almasını  sağlayacaktır.   Böylelikle Türkiye sağlık ortamında işçi sağlığına tıp uzmanlık çevrelerinin de müdahil olacağı bir dönemin kapısı aralanmaktadır.

Gürültünün yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde işçi eğitiminin önemli bir yeri olduğu açıktır. Bu nedenle işyeri hekimlerinin, işyerlerinde, gürültünün çalışanların sağlıklarına olan etkileri anlatan ve korunmanın önemini ortaya koyan işçi eğitimi program hazırlıklarımız sürmektedir. Yetişkin eğitim tekniğine uygun olarak hazırlanacak standart bir eğitim programının en kısa zaman hayata geçirilmesi ve bu eğitimi alan işyeri hekimlerine ulaştırılması gayreti içindeyiz.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön