e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2004  Sayı: 121

 

Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...

Birleşik Krallık’ta  tıbbi hatalar için       ulusal bildirim        sistemi kuruldu

BMJ  2004;328:481

Sağlık sistemindeki eksikliklerin ve hastaların sağlığını tehlikeye atan herhangi bir hatanın bildirilmesi için dünyanın ilk ulusal sistemi kuruldu. İngiltere ve Galler’i kapsayan Ulusal Bildirim ve Öğrenim Sistemi, Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu’nca (NPSA) geliştirildi. Sistem, yerel risk yönetimi sistemlerinden bilgi toplanmasına dayanıyor. Yanı sıra, sağlık çalışanları da internet üzerinden bir form kullanarak bildirimde bulunabilecekler. Bilgiler, anonim formlarda saklanacak ve sağlık çalışanı ya da hastanın kimliğine ilişkiler bilgiler bulunmayacak.

Sağlık Bakanı N.Warner, tıbbi hataların yerel düzeyde bildirilmesinin, soruşturulmasının ve çözümlenmesinin gerekli olduğunu, böylece uygun eğitim programları ve etkinlikler düzenlenebileceğini söyledi: “Bu sistem sayesinde, geçmişte hiç başaramadığımız biçimde, genel bir bakış elde edeceğiz, tekrarlayan süreçleri tanımlayacağız ve yerel düzeyde uygulanabilecek pratik çözümler geliştirebileceğiz”.   NPSA’dan bir yetkili ise, ulusal sağlık sisteminde hergün bir milyondan fazla kişiye hizmet sunulduğunu söylüyor: “Ancak bilimsel kanıtlar bize, karmaşık sağlık sistemlerinde her zaman birşeylerin ters gideceğini söylüyor. Araştırmalar ayrıca hataların, kişilerden bağımsız olarak, birbirine benzeyen biçimlerde oluştuğunu ve tekrarlandığını gösteriyor. Bu sistemi geliştirirken havacılık endüstrisi gibi sektörlerin deneyimlerinden yararlandık; çünkü deneyimler gösteriyor ki, hataların bildirimi arttıkça ciddi hataların sayısı azalmaya başlıyor.”

NPSA, geliştirilen sistem aracılığıyla elde edilen istatistikleri ve önemli konuları yayımlamayı ve böylece bir ‘eğitim kültürü’ geliştirmeyi planlıyor. Kurum yetkilisi, yaptıkları görüşmelere göre sağlık kurumlarının karşılaştırmalı verileri edinmeye oldukça istekli göründüklerini belirtiyor: “Sağlık kurumlarının sıralamalarını yayımlamayacağız. Kendilerini yargılayabilmelerine yardımcı olmak için çalışıyoruz. İlk bakışta ters görünse de, görmek istediğimiz şey, hastaların güvenliği anlamında duyarlığın artması, dolayısıyla da bildirimlerin artması, ancak ciddi zararların azalması.” Sistemin ilk sekiz yıl için bir milyar sterline mal olması, ancak sonrasında maliyetin düşmesi bekleniyor.

Yurttaş mahkemesi Bush’u suçlu buldu

The Japan Times. 14 Mart 2004

Tokyo’daki bir yurttaş mahkemesi, ABD Başkanı G.W.Bush’u, ABD’nin 2001 yılında Afganistan’da yürüttüğü operasyonlar sırasında ayrım gözetmeden sivillere saldırmaktan suçlu buldu. Mahkeme ayrıca uranyum içeren mermiler ve diğer silahların yasaklanması, Afganistan’daki savaş kurbanlarının zararlarının tazmin edilmesi ve Birleşmiş Milletler’in ABD’nin saldırısını önleyememesi nedeniyle yeniden yapılanması konusunda uyarıda bulundu.

Mahkemenin katılımcıları, Bush’un savaştaki en üst yönetici rolünü incelemek için Afganistan’a sekiz alan gezisi düzenlediler ve yaklaşık 20 halk duruşması yaptılar. Beş jüri üyesinden biri olan İngiliz avukat R.Akroyd, “Bush, Afganistan’daki varlıklarının kendilerini savunma amaçlı olduğunu söylüyor. Ancak uluslararası hukuka göre kendisini savunan, yasal hedefleriyle siviller arasında ayrım yapmak konusunda çok dikkatli olmalıdır. Bush, dev bombalar, misket bombalar ve uranyum içeren bomabalar kullanarak bu kuralı ihlal etmiştir” diyor.  

Yurttaş Mahkemesi hareketini destekleyen siviller ve uzmanlar, antipersonel mayınlarını yasaklayan ve 1997’de başarıya ulaşan Ottawa süreci gibi, uranyum içeren bombaların üretimi, depolanması ve kullanımını yasaklayan uluslararası bir anlaşmaya varma fikrinde ortaklaştılar. Mahkemeyi düzenleyenler Afganistan mahkemesinin, yurttaşların girişimleriyle bir devlet başkanının yargılanmasının son örneği olduğunu söylediler.

Yurttaş Mahkemelerinin tarihi 1960’lara, filozof Bertrand Russell ve diğerlerinin ABD’nin Vietnam Savaşı’ndaki eylemlerini incelemeye çalışmalarına dek uzanıyor.

Doğu Avrupa ve Rusya dünyanın en hızlı yayılan HIV  salgınıyla karşı  karşıya...

BMJ  2004;328:486 

Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği’ndeki yeni devletler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)yayımladığı bir rapora göre, dünyanın en hızlı yayılan HIV salgınıyla karşı karşıya. Raporda, bölgedeki hükümetlerin sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler, halk sağlığı ölçütleri ve insani kaygıların eşgüdümünde başarısız olmaları durumunda, salgının ekonomik ve toplumsal gelişimlerini çok olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) ve UNICEF, bölgedeki hükümetleri HIV’in Avrupa’ya yayılmasını engellemek için acil önlem almaya çağırdı ve 1 Mayıs 2004’teki genişlemeden sonra dünyanın en hızlı yayılan HIV salgınının Avrupa Birliği’nin kapısında olacağını belirtti. UNDP’nin raporunda, sadece on yıl önce eski Doğu bloku ülkelerinin dünyanın en düşük HIV enfeksiyonu prevalanslarına ve eğimi tersine çevirme potansiyeline sahip oldukları belirtiliyor: “Ancak Hükümetler bu fırsatı yakalamakta başarısız oldular. Şu anki enfeksiyon hızları, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu geçmek üzere.” UNAIDS rakamlarına göre geçen sene bölgede 280,000 yeni HIV infeksiyonu olduğu öngörülüyor. Bu rakam, enfekte olanların sayısının, nüfusun %1’ine ulaştığı, başka bir deyişle 1.2 ile 1.8 milyon kişiyi bulduğu anlamına geliyor.

Bir UNDP yetkilisi, %1’lik prevalansın, hastalığın intravenöz madde bağımlıları ve seks işçilerinden genel nüfusa yayıldığına işaret ettiğini söylüyor: “HIV bölge için çok önemli bir sorun oluşturuyor. Sağlık Bakanlıklarınca bir sağlık sorunu olarak, uyuşturucu kullanımı söz konusu olduğunda bir yasa ve düzen sorunu olarak ya da bir insan hakları sorunu olarak görülüyor. Ancak bütüncül bir yaklaşım bulunmuyor. Sorun biraz yok sayılıyor, sıklıkla da hakettiği dikkat göstermiyor.”

Salgın, sosyalizmin 1991’deki çözülüşünden sonra intravenöz madde ve kirli enjektör kullanımının arttığı Rusya, Ukrayna ve Estonya’da akut dönemde. Ayrıca bölge, Afganistan’dan gelen uyuşturucu taşıyıcılarının ana geçiş yolu oldu.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön