e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2004  Sayı: 121

 

“Radyoloji ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Düzenleme”de değişiklik...

Radyoloji dernekleri karşı

Sağlık Bakanlığı’nın “Radyoloji ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Düzenleme”nin iki maddesinde değişiklik hazırlığına Türk Radyoloji Derneği ve Türk Medikal Radyoloji Teknisyenleri Derneği karşı çıktı.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Radyoloji Derneği ve Türk Medikal Radyoloji Teknisyenleri Derneği, Sağlık Bakanlığı’nın “Radyoloji ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Düzenleme”nin 21 ve 22. maddelerinde değişiklik önerisine karşı çıktılar.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Radyoloji ve Elektrikle Tedavi Müesseleri Hakkında Nizamname”nin 21. maddesini, “Hastanelerde röntgen ve radyum ile ilgili ünitelerde daimi olarak günde 8, haftada 40 saatten fazla çalışma yaptırılamaz”; 22. maddesini de “Hastanelerde, röntgen ve radyum ile tam müddetle (günde 8 saat) çalışan kimseler hastanenin başka işlerinde kullanılamaz. Hastanelerde röntgen ve radyum ile ilgili işlerde aynı gün gündüz 08-16 saatleri arasında çalışmamak kaydıyla, ilgililere tabi oldukları sağlık tesisleri işletme yönetmeliklerinde belirlenecek esaslara göre 16-08 saatleri arasında gece nöbeti tutturulabilir. Nöbet tutacak sayıda personel bulunmaması halinde hastanelerde icap nöbetine tabi olurlar. Nöbet mahallerinin kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlara ve konfora sahip olması gerekmektedir” biçiminde değiştirme hazırlığı yaptı.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, değişiklik önerisini, “görüşlerini almak” üzere  “acele ve günlü” olarak Türk Radyoloji Derneği ve Türk Medikal Radyoloji Teknisyenleri Derneği’ne gönderirken, ilgili dernekler gerek yetersiz olduğu, gerekse söz konusu değişikliklerin ciddi  sorunlar yaratacağı gerekçesiyle karşı çıktılar.

Türk Radyoloji Derneği, Sağlık Bakanlığı’nın günümüz gereksinimlerine yanıt vermediği ve değiştirilmesinin kamu yararı açısından uygun olacağını gerekçe gösterdiği düzenlemenin, toplam 52 maddesinden sadece 2’sinin değiştirilmesinin öngörüldüğüne dikkat çekerek, “Geride kalan 50 maddeni gelişen teknoloji doğrultusunda gereksinimlere cevap verdiğini kabul etmek, bilimsel veriler ile bağdaşmamaktadır. Böylesine seçici bir uygulama, iyonizan radyasyon ile çalışan tüm personelin özlük hakları yönünden ciddi sorunları beraberinde getirecektir” görüşünü aktardı. Bakanlığın 21 ve 22. maddelerde yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili olarak sunduğu gerekçelerde “gerçeklerle bağdaşmayan” bölümler bulunduğunu belirten Radyoloji Derneği, gerekçelerde söz konusu maddelere zaten uyulmadığının net bir biçimde ortaya konduğunu aktardı. Radyoloji Derneği’nin görüşünde şöyle denildi:

“65 yıldır yürürlükte olan ve hiçbir maddesi teknolojik gelişmelere cevap vermeyen 52 maddelik bir nizamnamenin, yalnızca seçilmiş iki maddesinin, bir hafta gibi kısa bir süre verilerek, herhangi bir ortak çalışma ve araştırma yapılmadan değiştirilmek istenmesini, kamu yararı ile bağdaştıramadığımızı belirtmek istiyoruz.”

Türk Medikal Radyoloji Teknisyenleri Derneği de, söz konusu maddelerin değişikliğinin ancak, radyoloji departmanlarının ve çalışma şartlarının belirlenmiş uluslar arası standartlara ulaştırıldıktan sonra gündeme getirilebileceğini bildirdi. Dernek, gerekli iyileştirme ve düzenlemeler yapılmaksızın böyle bir değişikliğe gidilmesinin öncelikle çalışanların ve halkın sağlığını tehdit edici sonuçlar doğurmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön