e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2004  Sayı: 116

 

Hekimler g(ö)revde

İstanbul’da da hekimler, “insanca yaşanabilir ücret; nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti” talebiyle iş bıraktılar. Sağlık çalışanları, hükümetin “sağlıkta dönüşüm” programına da karşı çıktılar.

Tıp Dünyası - İSTANBUL - Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısıyla bir araya gelen hekimler, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da 24 Aralık’ta g(ö)revdeydiler. “Nitelikli ve herkesin ücretsiz yararlanabildiği 3.jpg (18413 bytes)sağlık hizmeti; insanca yaşanabilir ücret” talepleriyle iş bırakan eylemlere Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri de destek verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçe payının 2004 için yüzde 5’e, sonraki yıllarda yüzde 10’a yükseltilmesini isteyen hekimler, hükümetin “sağlıkta dönüşüm” adını verdiği programı eleştirdiler.

İstanbul’da ilk olarak saat 10.00’da Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin bahçesinde toplanan hekimler, sorunlarını dile getirdiler. Hekimler ve sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, 5 Kasım’da Türkiye genelinde gerçekleştirilen ilk eyleme hükümet sessiz kaldığı için ikinci kez eyleme gittiklerini söyledi. Türkiye’nin sağlık sorunlarıyla ilgili taleplerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Gürsoy, “Nitelikli hizmet, insanca yaşam için sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Gürsoy, sağlık hizmetleriyle ilgili eleştiri ve önerilerini şöyle sıraladı:

- Sağlık Bakanlığının bütçe payı yüzde 5’den yüzde 10’a çıkarılmalıdır. Sağlık, piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez. Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki bütün çabalar durdurulmalıdır.

- Genel sağlık sigortası vatandaşlar için ek bir sağlık vergisi demektir. Sağlık hizmetleri genel bütçeden karşılanmalıdır. Kamusal bir sağlık sistemi olmalıdır.

- Hastayı müşteri olarak gören ahlak dışı anlayışlar terk edilmelidir. Sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeterli olmalıdır. SSK’nın tasfiyesi önlenmelidir.

- Aile hekimliği modeli yerine 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası uygulanmalıdır.

- İnsanca çalışma koşulları ve insanca geçinecek ücret istiyoruz. Hekimin temel ücreti şu andakinin iki katına çıkarılmalıdır. Günlük mesai sekiz saate indirilmelidir.

- Nöbet ücretleri iyileştirilmelidir. Mezuniyet sonrası eğitim için idari izin verilmelidir. Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilmelidir.

- Uygun çalışma koşullarında iyi ve nitelikli hekimlik yapmak istiyoruz. Sözleşmeli personel uygulamasından vazgeçilmelidir.

Hekimlere büyük destek

Hekimler ve sağlık çalışanlarının ikinci açıklaması, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde oldu. Fakültenin öğretim üyeleri, hekimleri, öğrencileri saat 12.00’de fakülte bahçesinde toplandı. SSK Okmeydanı hastanesinden ve çevre hastanelerden hekimlerle sağlık çalışanlarının katılımıyla genişleyen gruba, SES Şubeler Platformu, grevdeki PTT işçileri ve Halkevleri üyeleri de destek verdi.

Eyleme Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) İstanbul Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak, Kemal Türkler Eğitim Vakfı Başkanı Sebahat Türkler, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Rıfat Yüzbaşıoğlu, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Kaplan ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tahsin Yeşildere de katıldı.

Hekimler daha sonra hastane içinden Vakıf Gureba Hastanesi’ne yürüdüler. Hastane önündeki basın açıklamasını, İTO Genel Sekreteri Şebnem Korur Fincancı ile SES Şubeler Platformu Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli okudular. Fincancı, eylemlerin sonuç alıncaya kadar süreceğini belirtirken, Beydilli de, TBMM’de sürdürülen bütçe görüşmelerine değinerek, sağlığa bütçeden ayrılan payın artırılmasını istedi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön