e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2004  Sayı: 116

 

Antalya’da sel

Tıp Dünyası - ANTALYA - Antalya Tabip Odası Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu (ODDSH), 25 Aralık 2003 tarihinde Antalya ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulundu. Antalya Olağan Dışı Durumlar ve Afetler Koordinasyon Kurulu (ODAK) ve Tabip Odası ODDSH Komisyonu Başkanı Dr. Yavuz İpekli tarafından hazırlanan raporda, selin ardından Boğaçayı Köprüsü, Akdamlar ve Doyran bölgelerinde incelemelerde bulunulduğu, hasarın bir bölümünün ve can kaybının ihmalden ve koordinasyondaki aksaklıklardan kaynaklandığı sonucuna varıldığı bildirildi.

GYK toplandı

Tıp  Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK), 10 Ocak 2004 Cumartesi günü toplandı. Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği’nin “ücretimiz, iş güvencemiz ve sağlık hakkı için” talepleriyle başlattığı “sonuç alıncaya kadar” sürdürülecek programın uygulama biçimlerinin gözden geçirildi. Programın yerine getirilmesi için her sağlık kuruluşunda eylemlilik sürecinde öne çıkmış hekimlerin yer aldığı yapıların güçlendirilmesi ve bu yapıların doğrudan oda yönetimiyle ilişki içerisinde olarak, bundan sonraki görevlerin yürütülmesinde etkin olmalarının sağlanması benimsendi. Toplantıda ayrıca, başta ülke halkı olmak üzere, destek sunan tüm sendika, meslek kuruluşları ve diğer örgütlere, yerel ve ulusal medyaya teşekkür edilmesi ve ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesinin de uygun olacağı ifade edildi.

Yeni eğitim hastaneleri kapıda (mı?)!

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı’nca geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda, bakanlığın yeni eğitim hastaneleri açma hazırlığı içinde olduğunun dile getirildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; yeni eğitim hastanesi açma gereksiniminin nereden kaynaklandığının tam olarak açıklanmadığı toplantıda, yeteri kadar hasta olmadığı gerekçesiyle üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitiminin iyi yapılamadığı söylenirken, diğer taraftan da çok sayıda profesör ve doçentin istihdamına gereksinim olduğu dile getirildi. Bu sürecin konunun tarafları olan YÖK, Türk Tabipleri Birliği ve halen varlığını sürdürüyorsa Tıpta Uzmanlık Kurulu ile paylaşılıp paylaşılmayacağı bilinmezken, bakanlık yetkililerinin bakanlığın bu konuda kararlı olduğunu ifade ettikleri öğrenildi.

Vardiya kaldırıldı

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, polikliniklerde saat 16.00’dan sonra da hasta bakılmasını gündeme getiren vardiya sistemi zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre, isteyen ilde, isteyen hastane vardiya uygulamasını kaldıracak. Hastanelerde hasta yığılmasını önlemek gerekçesiyle, çalışma süresinin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak üzere 1999 yılında pilot olarak başlatılan ve daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılan vardiya sistemi, il sağlık müdürlükleri ve hastane yönetiminin isteğine bırakıldı. Vardiya uygulamasında bir grup sağlık personeli 16.00-23.00 saatleri arasında çalışıyordu.

Dr. Sadık Yağcı yaşamını yitirdi

Tıp Dünyası - ISPARTA - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Sadık Yağcı miyelodisplastik sendrom teşhisi ile tedavi görmekte olduğu memleketi Isparta’da yaşama veda etti. Yağcı, doğum yeri olan Isparta Atabey ilçesinde 26 Aralık günü toprağa verildi.

Sadık Yağcı, 1924 yılında Atabey’de doğdu. 1947’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Yağcı, mecburi hizmetini Burdur, Trabzon Hükümet Tabiplikleri ile BEşikdüzü Köş Enstitüsü Sağlık Bilgisi Öğretmeni ve Sağlık Şefi olarak yaptı. 1954-1957 yıllarında İzmir Çocuk Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını yaparak 30 Kasım 1957 de Isparta Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak göreve başladı. 1958 yılından emekli olduğu 1979 yılına kadar çeşitli devlet kademelerinde, vakıf ve derneklerde kuruculuk da dahil olmak üzere görevlerde bulundu. Isparta Tabip Odası’nın da kurucuları arasında bulunan ve ilk başkanı olan Yağcı, evli ve iki çocuk babasıydı.

ODSH İran depremini değerlendirdi

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yürütme Kurulu, 26 Aralık 2003 günü İran’ın Bem kentinde meydana gelen depremi değerlendirdi. TTB, 6.7 şiddetindeki, büyük can kaybı ve hasara neden olan depremin hemen ardından Sağlık Bakanlığı ile bağlantıya geçerek, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri konusunda TTB’nin yıllardır yürüttüğü faaliyetler sonucundaki birikimini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Dairesi yönetimine 14 doktor, 12 sağlık memuru, 3 çevre sağlığı teknisyeni ve 1 tıbbi teknologdan oluşan 30 kişilik sağlık ekibi İran’a giderken, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nden insani yardım, acil müdahale ve arama kurtarma ekipleri de Bem kentindeki kurtarma çalışmalarına katıldı. TTB, İran Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığı’na da Türk Tabipleri Birliği’nin konu ile ilgili çalışma ve birikimini aktararak yardıma hazır olduğunu bildirdi.

MSG’nin yeni sayısı çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nce üç ayda bir yayınlanan Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin (MSG) yeni sayısı çıktı. MSG’nin bu sayısında, kısa süre önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimleri Yönetmeliği değerlendiriliyor. Dr. Sedat Abbasoğlu’nun yeni yönetmelik taslaklarının, çalışma yaşamında yaşanan depremin artçı saldırılarını oluşturduğunu ortaya koyan yazısının yanı sıra, Dr. Celal Emiroğlu ile gazeteci Sultan Özer’in eski ve yeni iş yasalarını pek çok yönden karşılaştıran değerlendirmesi MSG’nin yeni sayısında yer alıyor. MSG, işçi sağlığına ilişkin çarpıcı konuları da yine gündemine taşıyor.

RTÜK’ten hastane reklamlarına uyarı

Tıp Dünyası - İSTANBUL - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), özel hastanelerin radyo yoluyla gerçekleştirdikleri reklamların “yasak” kapsamına girdiğini bildirdi. RTÜK, 3984 sayılı yasanın “Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı yapılamaz” biçimindeki 22. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 25 Ağustos 2003 tarihinde bir özel hastanenin reklamını yayınlayan Özgür Radyo’yu uyardı. RTÜK, ihlalin tekrarı durumunda, ihlale konu olan yayın kuşağının 1 ile 12 kez arasında durdurulacağını bildirdi. RTÜK ayrıca radyodan, ihlale konu olan reklamın yayınlandığı tarih, ihlalin konusu ve hangi yayın ilkesinin ihlal edildiği bilgilerini vererek, kamuoyuna duyuru yapılmasını ve duyuru kayıtlarının da 7 gün içinde RTÜK’e bildirilmesini istedi.

Eskişehir’de panel

Tıp Dünyası - ESKİŞEHİR - Eskişehir Tabip Odası’nca düzenlenen “sağlıkta dönüşüm” konulu panel 12 Aralık 2003 günü Eskişehir’de gerçekleştirildi. Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Uysal’ın açılışını yaptığı toplantıda, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Koordinatörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu konuşmacı olarak yer aldılar. 200’ün üzerinde katılımcının izlediği toplantı 3.5 saate yakın sürdü. İzleyiciler arasında yer alan sağlık müdürü ve müdür yardımcısının da soru ve değerlendirmeleriyle renklenen oturum, müdürlük adına bir panelistin de yer alacağı toplantı ihtiyacını ortaya çıkardı. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun aile hekimliğine ilişkin yaptığı aktarımların kaynağı olarak Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan materyalleri göstermesini, Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin “Onlar müsvette” şeklinde değerlendirmesi izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı. Çok sayıda izleyicinin söz alarak katılımı da toplantının tartışma ortamını zenginleştirdi.

112’ler başhekimliğe dönüştürülüyor

Tıp Dünyası - ANKARA - İl Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki 112 Acil istasyonlarının, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılacak bir değişiklikle başhekimliğe dönüştürüleceği bildirildi. Buna göre, acil sağlık istasyonlarının bağımsız döner sermayesi olacak. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm ambulanslar da 112 acil istasyonlarının kullanımına verilecek. 112’ye bağlı ambulanslar başhekimler dışında hiç kimse tarafından görevlendirilemeyecek. 112 acil yardım istasyonları üç tipe ayrılacak. Birinci tip istasyonlar 24 saat hizmet verecek, ambulanslarında 1 doktor, 1 hemşire ve 1 ambulans şoförü bulunacak. İkinci tip istasyonlar ilçe merkezleri ve nüfus yoğunluğu az olan küçük ilçelerde sağlık ocakları ve hastane acil servisleriyle koordineli olarak çalışacak. Hastane acil hekimleri aynı zamanda ambulans hekimliği de yapacaklar. Üçüncü tip istasyonlar ise büyük kentlerde nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde çalışacak.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön