e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2004  Sayı: 116

 

5 Kasım sonrası soruşturmalar: “Alınan önemli mesafeyi fark et!”

9.jpg (58487 bytes)Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 31 Ekim 2003 tarihli  “bir kısım sendika ve meslek kuruluşları(nın) iş bırakma karar(ları)” ile ilgili yazısı 4 Kasım’da sağlık çalışanlarına tebliğ edildi. Üst yazıda, bakanlıkça başlatılan sağlıkta dönüşüm programının büyük bir gayretle sürdürüldüğünden bahisle sağlık çalışanlarının gerek maaş ve özlük hakları gerekse çalışma koşullarından kaynaklanan bir takım olumsuzlukların giderilmesinde önemli mesafeler alındığı belirtiliyordu.

Deyim yerindeyse nankörlüğün lüzumu yoktu. “Alınan önemli mesafeyi” farketmemek ancak nankörlük olabilirdi. Doğrusu 5 Kasım günü sağlık çalışanlarının bir bütün olarak yanıtı medyada yer aldı: Alınan önemli mesafe farkedilmişti (ama mesafe olumluya değil olumsuza doğruydu) ve sağlık çalışanları da buna dur demeye kararlıydı.

Bakanlık 5 Kasım ertesi soruşturma sürecini “usul usul” başlattı. Önce 10 Kasım’da Ankara Numune Hastanesinde 6 kişiyle başlayan “faaliyet” Aralık başında aynı hastaneden 13, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nden 26 hekimin daha eklenmesiyle “zenginleşti”. İstanbul, Gaziantep, Samsun’dan da sporadik “yeni vaka” bildirimleriyle 100 rakamı zorlanmaya başlamıştı. Niyetin ne olduğu bilinmemekle birlikte soruşturma yazılarının 11 Aralık KESK eylemi ve 24 Aralık öncesine denk gelmesi niyetlerden ilkinin söz konusu “görev”lere katılımı azaltmak olduğu beliriyordu.

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının hiç kimseye zarar verme kastı olmaksızın büyük bir titizlikle yürüttüğü süreci -henüz- doğru okuyamamıştı. Çünkü alfabesi farklı, dili değişikti. Aynı harfleri kullanıyor ama yazdığı “fişler” farklı oluyordu. Sağlık çalışanları ve halk “Sağlık haktır” fişini fasulye ile yazarken o fasulye yerine madeni para kullanıyor “Hastalık paradır” fişi yazıyordu. “Herkese nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti” fişini ise “Müşterilerimiz en iyisine layıktır” diye yazıyordu. Kısacası aslında soruşturulan farklı fiş yazma meselesiydi.

TTB, haklarında soruşturma açılan sağlık çalışanlarının haklarını ulusal (ve gerektiğinde uluslararası düzeyde) korumak için her türlü hazırlığı yürütüyor. Merkezde süreci izlemek ve gerekli desteği sağlamak üzere bir birim oluşturuldu. Tabip odaları aracılığıyla ya da eş zamanlı olarak süreçle ilgili her türlü sorunu aşağıdaki faks numaralarına ya da e-posta adresine  ulaştırabilirsiniz. Sizinle ilişkiye geçebileceğimiz telefon numaralarınızı yazmayı unutmamanızı hatırlatırız!

Faks numaraları:

0 312 231 19 52-53

[email protected]

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön