e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2004  Sayı: 116

 

Kocaeli’de 2 bin kişi toplandı

Kocaeli’de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinliklerde, AKP hükümetinin uygulamaları eleştirildi. Devletin asli görevlerinden soyunarak sermayenin sözcüsü haline geldiği bu tablo karşısında hekimlerin mücadelede kararlı oldukları vurgulandı.

Tıp Dünyası - KOCAELİ - 24 Aralık g(ö)rev eylemi, tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Günün erken saatlerinden itibaren yapılan birim çalışmalarında halka eylemin gerekçeleri anlatılarak destekleri istendi. 24 Aralık etkinlikleri 5 Kasım ve 11 Aralık’ta olduğu gibi Kocaeli Tabip Odası ile SES Kocaeli Şubesi tarafından hazırlık döneminden başlayarak ortaklaşa yürütüldü.

Kocaeli’deki etkinlikler, birim çalışmalarının ardından saat 10.30’da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanma ile başladı. SSK Kocaeli Hastanesi çalışanlarının da katılımıyla yaklaşık 300 kişiye ulaşan grup yürüyüşe geçerek, hastane ana giriş kapısı önünde toplandı. Burada bir konuşma yapan Kocaeli Tabip Odası Başkanı (KTO) Dr. Akın Yazıcı, “Çocuklarını yurtdışında okutanların bu ülkenin eğitimi ile ilgili bir dertleri olamaz ama bizim var. Gözlerine kirpik batsa tedavi olanağını yurtdışında arayanların bu ülkenin sağlığıyla ilgili bir derdi olamaz ama bizim var. Türkiye’de sağlığın başı ağrımaktadır. Sağlığa yaklaşımları baş ağrısına aspirin verme düzeyinde olanların bu soruna çözüm getirmesi söz konusu olamaz”  dedi.

Konuşmaların ardından grup kent merkezinde bulunan İzmit Devlet Hastanesi’ne hareket etti. Burada sağlık çalışanları ile birlikte parti, sendika, dernek, platform temsilcileri ve üyelerinden oluşan yaklaşık bin kişilik bir grup toplandı. Eyleme, bir belediye başkanının da aralarında bulunduğu, Bekirpaşa ve Derince mahalle temsilcileri, KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri, Emekli-sen üyeleri, halkevleri temsilci ve üyeleri, hasta yakınları, işçi sendikaları temsilcileri (Kocaeli Sendikalar Birliği, Lastik-iş, Petrol-iş, Genel-iş), siyasi partiler, dernek, platform ve çeşitli yapılar yer aldı.

Konuşmalar sonrası grup, İzmit Devlet Hastanesi bahçesinden SSK Merkez Dispanseri önünde basın açıklaması yapmak üzere yürüyüşe geçti. Yol boyunca halkın alkışlarla destek verdiği topluluk, saat 12.30’da dispanser önüne geldiğinde KESK’e bağlı sendikaların üye ve temsilcilerinin de katılımıyla yaklaşık 2000 kişiye ulaştı. Kısa süreli olarak dispanser önündeki trafiği kesen grup burada bir basın açıklaması yaptı. KTO ile SES Kocaeli Şubesi’nin ortak açıklamasını KTO Büyük Kongre Delegesi Dr. Coşkun Ova Şeyhoğlu okudu.

İş güvencesini ortadan kaldıran sözleşmeli personel yasasına, performansa göre ücretlendirmeye, sağlık ocaklarını ve hastanelerin birer işletmeye çeviren döner sermaye uygulamasına, Genel Sağlık Sigortası’na ve sağlık alanındaki diğer olumsuzluklara dur demek amacıyla hekimlerin hükümeti bir kez daha uyardığının vurgulandığı açıklamada, hekimlerin insanca sağlıklı yaşama hakkından vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, sağlık alanının 90’lı yıllardan buyana sürekli gündemde tutulan özelleştirme uygulamalarından giderek daha olumsuz etkilendiği, AKP’nin iktidara gelişiyle hızlanan bu sürecin, bugün kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi, işletmeleştirilmesi, satılması; kamu sağlık kurumlarında personel istihdamından vazgeçilmesi ve sözleşmeli personel uygulaması; yerel idarelere devir ve taşeronlaştırma; döner sermaye uygulamaları; genel sağlık sigortası gibi uygulamalarla kamusal sağlık alanının tümüyle tasfiyesi boyutuna ulaştığı aktarıldı.

2004 yılı bütçesinin bu tasfiyenin çarpıcı bir göstergesini oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, AKP hükümeti eleştirildi. Açıklamada şöyle denildi:

“‘Herkes sağlık sigortasına sahip olacak’, ‘daha kaliteli hizmet alacaksınız’, ‘müşteri memnuniyeti’  gibi söylemlerle yapılan, aslında halkın sağlık hakkının, dahası yaşam hakkının gasp edilmesidir. Parası olanın sahip olacağı ‘sağlık hakkı’ artık ticari bir meta olacaktır. Hastanın müşteri ilan edildiği, sağlık hakkına dair tüm ahlaki değerlerin ayaklar altına alınarak ‘paran kadar sağlık’ anlayışının egemen kılındığı, devletin asli görevlerinden soyunarak sermayenin sözcüsü ve bekçisi haline geldiği bu tablo karşısında mücadeleye kararlıyız.  İnsanca sağlıklı yaşama hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

Bu arada KESK’in  2004 yılı bütçesi ile ilgili basın açıklaması eylemi de sağlıkçılarla buluşularak yapıldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön