e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2004  Sayı: 116

 

Sağlık Bakanlığı’ndan meslek birliklerine bir “hizmet” daha:Sağlık Meslek Odaları ve Birlikleri Kanun Tasarı Taslağı

sb_logo.gif (4442 bytes)Bakanlıkça hazırlanan tasarı 36 madde ile 2 geçici maddeden oluşuyor. Bütün sağlık meslekleri için bir çerçeve yasa hazırlanmış durumda. Hangi gerekçe ile böyle bir yola gidildiği (gerekçe kısmı olmadığından) bilinmiyor.

Belli bir sağlık mesleğine mensup en az yüz kişi olan her ilde bir oda kuruluyor yasaya göre. Dolayısıyla hekimler için bu -büyük olasılıkla- 81 oda demek oluyor. Ayrı ayrı hiçbir ilde oda kuracak sayıya ulaşamayan çeşitli meslek mensuplarından hangilerinin biraraya getirileceği bakanlık “marifetine” bırakılmış durumda.

“Kimler üye olacak” sorusunun yanıtı mesleğini “serbest olarak icra edenler” biçiminde verilmiş. Diğerleri isterlerse üye olabilecekler. (Yasanın amacında birliğin görevinin meslekle ilgili etik kuralları belirlemek olduğunun da belirtildiğini hatırlatalım). Kaydını yaptırmayanlar serbest meslek icrası yapamıyorlar. Serbest meslek mensupları mesleklerini farklı yerlerde icra ediyorlarsa  yükümlülükler ilk kaydolunan odaya karşı yerine getiriliyor.  Aidatlarını zamanında ödemeyenler çalışmaktan men -bile- edilebiliyorlar.

Oda görevleri mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir. Mevcut yasa da bulunan halk sağlığı, kamu yararı gibi kavramlar ayıklanmış, tasarı da yer almıyor.

Oda genel kurulu oda kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu’na doğal delege olan oda başkanının yanı ,sıra iki delege ve üç yüzden fazla her iki yüz üye için birer delege seçiyor. Buna göre 15 bin üyesi olan İstanbul Tabip Odası 76 delege ile temsil olacak.

Artık her yıl genel kurul yerine 2 yılda bir kez genel kurul yapılacak. Oda yönetim kurulları da 2 yıl için seçilecek. Yönetim 7 kişi olup üye sayısı üç yüzden fazla ise 9 kişiden, Birlik yönetim kurulu ise 11 kişiden oluşacak.Asıl üyeler kadar da yedek üyeler seçilecek. Merkez Konseyi’nde yer alabilmek için Ankara’da oturma zorunluluğu kaldırılmış olup seçilebilmek için halen mevcut olan meslekte geçirilen süre, üst üste ikiden fazla seçilememe gibi sınırlamalara hiçbir kurulda yer verilmemiş. Yönetimlerin toplanma sıklıkları da gevşetilerek ayda bir kereye indirilmiş, yönetim kurulu üyelerine toplantılara katıldıkları süreler için kurumlarından izin verileceği hükme bağlanmış.

Odaların genel kurulunun Nisan ayında, birliğinkinin ise Ekim ayında toplanması uygun görülmüş. Tasarının en kritik düzenlemeleri mevcut yasada ilk 5 maddede var olanları ayıklama ile tasarının 26.maddesiyle  mevcut yasadaki olumsuzlukların aynen (denetim vb) korunmasında vücut buluyor.

Sonuçta tasarı bütün olarak değerlendirildiğinde AKP hükümetinin (de) anti demokratik, kendi kontrolü dışındaki tutumları reddeden ve “herşeyi” denetimi altında tutmaya yönelik çizginin devamı olduğu anlaşılıyor. Bu anlayış asgari ücret belirlemeden tasarıdaki önceden işyeri hekimliği için uygulanan hükümlerin çıkartılmasına kadar çok net.

Hekimler için hekimler tarafından hazırlanan “Hekimlik Meslek Etik Kuralları”nın (kendinden önceki hükümetler gibi) Bakanlar Kurulu’dan geçirilmemesi  zaten anlayışın belgesiydi. AKP belgelerini -hazırladığı bu tasarıyla da olduğu gibi- arttırıyor; bir yanıyla “belge alma” sürecini kısaltıyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön