e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2004  Sayı: 116

 

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden açıklama:

“Sağlıkta Dönüşüm’de tıp fakültelerinin ve TTB’nin görüşleri alınmalı”

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Aile Doktorluğu ve Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin, sağlık hizmetlerinin tamamen özelleştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geri plana itilmesine yol açacağını belirterek, bunun anayasanın “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesiyle çelişeceği ve sağlık hizmetlerindeki etik sorunları artıracağı uyarısında bulundu.

Tıp Dünyası - SAMSUN - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Tanyeri, “Aile Doktorluğu ve Sağlıkta Dönüşüm Projesi” adı verilen sistemin hazırlanması sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın hekimlerin üretim kaynağı olan tıp fakültelerinin ve hekimlik meslek örgütü olarak Türk Tabipleri Birliği’nin görüşlerinin alınması gerektiğini bildirdi.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulu, Aile Doktorluğu ve Sağlıkta Dönüşüm ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Fakülte Kurulu üyelerinin oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda, tıp fakültelerine, Sağlık Bakanlığı’na ve Türk Tabipleri Birliği’ne gönderilen metin şöyle:

“Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” başlığı ile ülkemiz sağlık sistemini tümüyle değiştirmeye çalıştığını sağlık çalışanlarının buna yönelik karşı çıkış eylemlerini medyada haber olarak yer alması ve Türk Tabipleri Birliği’nin 12 Kasım 2003 tarihinde tıp fakültelerine göndermiş olduğu “Sağlık Hizmetleri ve Hekimlerle ilgili Acil Durum Duyurusu” ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sistemin alt yapısını da ilgilendiren bu proje halen ülkemiz tıp fakültelerinde uygulanan tıp eğitimi müfredatının da değiştirilmesini gerektirecektir. Ayrıca, Birleşmiş Milletlere göre insani gelişmişlik sıralamasında 96. sırada yer alan ülkemizde sağlık hizmetlerinin tamamen özelleştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geri plana itilmesinin anayasamızın “Sosyal Hukuk Devleti” niteliği ile çelişeceği ve sağlık hizmetlerindeki etik sorunları da artıracağı kaygılarını taşımaktayız. Ülkemizin sağlık sisteminin sorunlarının çözümü ve geliştirilmesi için hükümet (Sağlık Bakanlığı), üniversiteler ve meslek odalarının (Türk Tabipleri Birliği) işbirliğinin gerektiğini, bu üç kurumun eşgüdümü ile hazırlanıp uygulanacak projelerin ülkemiz ve halkımız için daha iyi bir sağlık ortamı oluşturabileceğini kamuoyuna duyururuz”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön