e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2003  Sayı: 102

 

59. hükümet programında sağlık

58. hükümet programı ile 59. hükümet programının her ikisinde de geçerli  ve net olan şey, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hiçbir ifadenin yer almamasıdır!

Tıp Dünyası - ANKARA - AKP seçim programı, 58. hükümet programı, acil eylem planı derken 18 Mart 2003 tarihinde de 59. hükümetin programına geldik.

Kabaca 6 aylık süre içerisinde, “Bu iktidar sağlık alanında ne yapmayı hedefliyor” diye meraklısının bakacağı en genel belgeler yukarıda saydıklarımız. Özde aynı olmakla birlikte en son yayınlanan 59. hükümet programı “kimi farklılıkları” içeriyor.

Özde aynı olmak diye kastettiğimiz 59. hükümetin de gerçekte, GSS, aile hekimliği ve diğerlerini kurma niyetini halen koruduğu. Ancak bu niyete rağmen 59. hükümet programında GSS ve aile hekimliği ifadeleri açık bir şekilde yer almıyor. Oysa 58. hükümetin 3 Ocak 2003 tarihli acil eylem planında “GSS sistemi ve kurumu kurulacak”, “Aile hekimliği uygulamasına geçilerek sağlam bir sevk zinciri kurulacak” denilerek faaliyetler, ilgili-sorumlu kuruluşlar, işbirliği yapılacak kuruluşlar, yapılacak işlem türü, süre belirtilmiş durumdaydı. 59. Hükümet programında “Hükümetimiz, köklü değişiklikler yaparak, herkesin ulaşabileceği nitelikli ve etkin çalışan bir sağlık sistemini oluşturmakta kararlıdır. (...) Devlet, herkesin temel sağlık hizmetlerine, gerekirse özel sektörle işbirliği yaparak yerine getirecektir. (...) Sağlık hizmetleri bütünsel bir anlayışla ele alınacak, yeni bir yapılanma ve işbirliğine gidilecektir. (...) Aile, toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan önemli bir kuruluştur. (...) Hükümetimiz aile merkezli politikalara öncelik verecektir.” denilmektedir.  Anlaşıldığı gibi, daha önceki belgelerde yer alan net ifadeler, yerini yukarıdaki cümlelere bırakmıştır. Neden böyle olduğu tartışılabilir. Ama 58. hükümet programı ile 59. hükümet programının her ikisinde de geçerli  ve net olan şey, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hiçbir ifadenin yer almamasıdır!

18 Mart’ta açıklanan hükümet programından:

Mevcut sağlık sistemi bütün yönleriyle çağdaş gelişmelerin gerisinde kalmış; maliyetler, sistem kaçakları nedeniyle çok artmış, sağlkı hizmetleri ulaşılamaz hale gelmiş, standart birliği kalmamıştır. Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için, sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşların ulaşabileceği bir yapıya kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının asıl yapması gereken işlerini engelleyen sağlık işleri ile uğraşması, bu kuruluşları da verimsiz hale getirmiştir. Mevcut sağlık sistemimiz, kurumsal yapı, işleyiş, personel yapısı ve dağılımı itibarıyla ihtiyaca cevap veremeyecek hale gelmiştir. Hükümetimiz, köklü değişiklikler yaparak herkesin ulaşabileceği nitelikli ve etkin çalışan bir sağlık sistemini oluşturmakta kararlıdır.

Devlet, herkesin temel sağlık hizmetlerini, gerekirse özel sektörle işbirliği yaparak yerine getirecektir. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplum için vazgeçilmezdir. Hükümetimiz, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurları arasında görmektedir. Sağlık hizmetleri bütünsel bir anlayışla ele alınacak, yeni bir yapılanma ve işbirliğine gidilecektir.

Aile, toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan önemli bir kurumdur. Toplumsal mutluluk, dayanışma, barış, sevgi ve saygının yolu aileden geçer. Yaşanan bütün olumsuzluklara ve ekonomik sıkıntılara rağmen toplum olarak ayakta duruşumuzu büyük çapta sağlam aile yapımıza borçlu olduğumuz açıktır. Hükümetimiz aile merkezli politikalara öncelik verecektir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön