e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2003  Sayı: 102

 

MTO’dan “Örnek Sağlık Ocağı Yarışması”

Tıp Dünyası - MANİSA - Manisa Tabip Odası Temel Sağlık Hizmetleri Komisyonu tarafından ilki düzenlenen “Manisa İli Örnek Sağlık Ocağı Yarışması” sonuçlandı. Buna göre, Kentsel Sağlık Ocağı kategorisinde Soma 1 No’lu Sağlık Ocağı ve Turgutlu 1 No’lu Sağlık Ocağı, Kırsal Sağlık Ocağı kategorisinde ise Salihli Adala Sağlık Ocağı ve Akselendi Sağlık Ocağı örnek sağlık ocağı ödüllerine değer görüldüler. Manisa Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, sağlık ocaklarının ödüllerinin 5 Nisan 2003 tarihinde düzenlenecek 1. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’nda verileceği bildirildi.

 

Merkez Yürütme Kurulu toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 30 Mart 2003 tarihinde, Ata Soyer, Zafer Şişli, Naci İşoğlu, Şebnem Korur Fincancı, Altan Ayaz, Eralp Atay ve Merkez Konsey üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda, pratisyen hekimlik ve TTB’nin bu alanda yürüttüğü çalışmalar, gelecek perspektifi, savaş, tabip odası genel kurulları süreci değerlendirildi. Tartışmalar ışığında pratisyen hekimlik alanına yönelik 3 ayı geçmeyen bir sürede bir taslak rapor hazırlanarak yeniden MYK gündeminde paylaşılıp örgütün bilgilendirilmesine açılması uygun görüldü. “Savaş” başlığında TTB’nin de yer aldığı savaş karşıtı etkinliklerin önemli olduğu, bunların birimler ve tek tek hekimlerin her türlü katkısıyla zenginleştirilerek sürdürülmesi ihtiyacı vurgulanarak, bu anlamda kimi somut öneriler dile getirildi. Oda genel kurulları ile başlayan TTB’nin Haziran ayındaki genel büyük kongresine kadar takvim netleştirildi.

 

Çağdaş Türk Tıp Şiirleri kitabı çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu (YOK) üyesi Dr. Faik Çelik tarafından derlenen “Çağdaş Tür Tıp Şiirleri/Seçki” kitabı Türk Tabipleri Birliği (TTB) yayınlarından çıktı. Kitapta 53 şairin 231 şiiri yer alıyor. “Tıp”ı da “şiir” gibi bir sanat dalı olarak kabul eden Faik Çelik, kitabın giriş bölümünde çalışmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri aktardı:

“Hekimlikteki ‘ustalık’, hastasının veya kendinden yardım isteyen insanların duygu ve düşüncelerini, acılarını ve beklentilerini anladığı ölçüde o hekimde anlam kazanır. Bunun için hekim duyarlı olmalıdır, bu duyarlılığa giden en sağlam yollardan birisi edebiyat, en kestirmesi de şiirdir.”

 

“Sağlığın anatomisi” sempozyumu

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Sağlığın Anatomisi Sempozyumu” 15 Mart Cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Oditoryumunda gerçekleştirildi. Meslekte 25, 40 ve 50. yılını doldurmuş hekimlere plaketlerinin de sunulduğu sempozyumda üç salonda düzenlenen paneller saat 18.00’de kadar sürdü.

 

“İşyeri hekimliği”ne düzenleme

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu (İSAK), Haziran ayında yeniden görüşülmek üzere ertelenmesi kararı Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen İş Yasası Tasarısı’nda “işyeri hekimlerini” ilgilendiren maddeye ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayı içinde konuyla ilgili etkin bir faaliyet yürüten İSAK, tasarının yeniden görüşülmesinde iletilmek üzere, odaların konuyla ilgili eleştiri ve önerilerini de aldı. 5 Mart’ta bir toplantı yaparak düzenlemeleri değerlendiren TTB Merkez Konseyi, yürütülecek faaliyetler için Dr. Haluk Başçıl’ı görevlendirdi. Konuyla ilgili bir rapor hazırlayan TTB, komisyon toplantısını izledi ve milletvekilleriyle görüşmelerde bulundu. Tasarının komisyona geldiği 12 Mart günü, bütün muhalefete  rağmen, tasarıyla yeniden “50 işçi sınırı”  ve yönetmelik hazırlığında “TTB’nin görüşleri alınarak” ifadelerinin eklenmesi sağlandı. Tasarının işyeri hekimleriyle ilgili 81. maddesinin son hali şöyle:

“Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumu’ca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri Sağlık Bakanlığı’nın ve Türk Tabipleri Birliği’nin görüşü alınarak, Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

 

İTO’dan “Cuma Sinemaları”

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası (İTO), kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında her Cuma “Kaçırdıklarımızı birlikte yakalıyoruz” sloganıyla sinema günleri düzenliyor. İstanbul Tabip Odası, Türkocağı Cad. No:17 K:4 Cağaloğlu adresindeki İTO’nun Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda gösterilen filmler her Cuma saat 18.30’da başlıyor. “Cuma Sinemaları”nın Nisan ayı programı şöyle:

Ayın teması: “Yaşam her zaman yener”, “Ölmek mi, öldürmek mi???”, “Ölüm ve öldürme üzerine çeşitlemeler”

4 Nisan: İtirafçı “The Informant” Yön: Jim Mc Bride

11 Nisan: Hiç Birşey Kişisel Değil “Nothing Personel” Yön: Ian Hardt-John Lynch

18 Nisan: Ebe’nin Başına Gelenler “Midwives” Yön: Glenn Jordan, 25 Nisan: Carla’nın Şarkısı “Carla’s Song” Yön: Ken Loach. Ücretsiz olarak gösterilen filmler öncesi ve sırasında çay ve kahve de odadan...

 

UDKK Genel Kurulu

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun (TTB-UDKK) bu yılki ilk genel kurulu 5 Nisan 2003 Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans 1 Anfisi'nde yapılacak. Genel kurul saat 10.30'da başlayacak.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön