e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2003  Sayı: 102

 

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan

8.gif (19964 bytes)SOLDAN SAĞA

1- “Akdeniz anemisi” de denilen kansızlık hastalığı - Tanrıtanımaz. 2- Yurdumuzun en önemli kayak merkezi olan dağ - Asker. 3- Eski dilde kılıç - Koşma, semai ve taşlamalarıyla tanınmış XVIII. yüzyıl halk şairimiz. 4- “Çocuk gönlüm kaygılardan ......” (Orhan Veli) - İlişkin, değgin - Kuzu sesi. 5- İri ve uzun taneli bir üzüm cinsi - Yere serilen kıl ya da yün dokuma. 6- Şarkı, türkü - Bir geminin alabildiği yük miktarı - İngiltere’de çok sevilen bir cins bira. 7- İnce, nazik, zarif - Bir tembih sözü - Balık yakalama aracı. 8- Eskiden ücret karşılığı ölünün arkasında ağlayan kadın - Kişinin sevinç, güven ve her tür devimsel etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı. 9- Hollanda’nın plaka işareti - Muğla’nın bir ilçesi - “Eğil bir ...... öpeyim / Ay karanlık görmezler” (Türkü). 10- Namaz ibadetlerinin birimi - Anlama yeteneği. 11- Bir toplulukta çalışan insanların her biri - Un, et ve bamya ile yapılan bir yemek. 12- “Uydurma söz, yalan” anlamında argo sözcük - Kimyada basit şekerlere verilen ortak ad.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1- Halk arasında sara hastalığına verilen ad - Maksat. 2- Eskiden kökboya bitkisinden, bugün ise bireşim yoluyla elde edilen kırmızı boyarmadde - “Göl sanırdık ne zaman dalsak ...... gözlerine” (F. N. Çamlıbel). 3- Divan edebiyatında manzum bilmece - Asfalt yolun yan tarafındaki toprak bölüm. 4- İsim - En büyük Buda rahibine verilen san. 5- Ayrıca değerli taşlarla süsü olmayan, altın ya da gümüşten yapılmış kuyumculuk işleri - Şenliklerde caddelere kurulan süslü kemer. 6 Madenleri yontmada kullanılan çelik araç - Sahip - Derviş selamı - Japon lirik dramı. 7- Eski Mısır’da güneş tanrısı - Yükselme, yücelme. 8- Bir kötülüğün karşılığını verme, öç - Serbest bırakma. 9- Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı - İşaret - Hatay ilinde bir ırmak. 10- Gösteriş, caka - Bir nota - Para olarak değil madde olarak verilen. 11- Bir cetvel türü - İtalya’da bir kent - Bir nota. 12- “Hababam Sınıfı”, “Namuslu”, “Arabesk” gibi geniş kadrolu güldürüleriyle tanınmış sinema yönetmenimiz.

 

 

 

8-1.gif (31413 bytes)

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön