STED.......STED Kapak

.........
 
 
 
Siz Olsaydınız


 Mart sayımızda yayınlanan Dosya 13’ü anımsatıp  Yüksek Onur Kurulu’nun görüşünü sunuyoruz.

Dosya 13:
 Dr. D.M. 33 yaşında, pratisyen hekim, özel çalışıyor, muayenehanesi var. Dr. D.M, astım hastalığını lazer uygulamasıyla tedavi ettiğini iddia etmektedir. Bu yöntemi 1500 hastaya uyguladığını, hastalığı %90 oranında iyileştirdiğini belirten Dr. D.M., haftalık bir dergiye verdiği röportajda yönteminin temelini şöyle açıklamaktadır: "Ben, alerji mihraklarının doğrudan doğruya vücudun kendisinde olduğuna ve dış etkilerin ancak bu mihrakları uyararak harekete geçirdiğine inandığım için, tedavi yöntemim de buna uygun olarak gelişti. İşte benim yöntemim, insandaki bu oto-alerjik mekanizmanın düzeltilip, duyarlı bölgelerin lazer ışınları yardımıyla duyarsızlaştırılmasına dayanır. Bunun gerçekleştirilmesinden sonra, hastanın, dışardan gelen alerjik maddelerle teması sonucu oluşan krizler ortadan kalkacaktır."
 Yüksek tirajlı bir haftalık dergiye verilen röportaj sonrası, bölge Tabip Odası hekim hakkında soruşturma başlatır. Tabip Odası Onur Kurulu, hekime ceza verilmesine karar verir. Hekimin itirazı üzerine dosya Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu'na gönderilir.
 Dr. D. M.’nin hatalı olup olmadığı Yüksek Onur Kurulu’na sorulmaktadır. 
 Siz olsaydınız kusur olup olmadığına, varsa derecesine nasıl karar verirdiniz?

 Dosya 13’e ilişkin Tabip Odası Onur Kurulu karar gerekçesi: 
 *Bilimsel olmayan bir yöntemi kişisel çıkarı için uygulamak,
 *Bu yöntemi, reklam amacıyla haftalık bir dergide tanıtmak.
 
 Tabip Odası Onur Kurulu kararı: Bir ay meslekten alıkoyma. 
 
 TTB Yüksek Onur Kurulu kararı: Onay
 Bu karardan yaklaşık iki yıl sonra, İl Sağlık Müdürlüğü ... Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği'nce yapılan denetlemede, Dr. D.M'nin muayenehanesinde Akciğer fonksiyon testleri, Spektrofotometre, Radyoskopi gibi uzmanlık isteyen tanı ve tedavi araçlarını kullandığı ve lazerle astım tedavisine devam ettiği saptanmıştır. 
 Ayrıca muayenehanelerde uygulanan yöntemlerle ilgili bir reklam broşürü de dağıtıldığı görülmüştür. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü aynı suçtan daha önce bir ay meslekten alıkoyma cezası alan Dr. D.M'yi Tabip Odası’na şikayet etmiştir. 
 
 Tabip Odası hekim hakkında soruşturma açmıştır. Dr. D.M. savunmasında, halen astım tedavisinde lazer kullandığını ve bunun bilimsel açıklamasını kendince yaptığını, ancak bilim çevrelerince reddedildiğini ileri sürmüştür. Kendisini Galile'ye benzeterek, bu tedavi yönteminin bir başarı olduğunu söyleyen Dr. D.M. bu başarısının bir takım çıkar çevrelerince baltalanmak istendiğini belirtmiştir. Sonuç olarak Tabip Odası Onur Kurulu, hekimi iki ay meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırmış; hekim bu karara YOK nezdinde itiraz etmiş ve İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. YOK, Tabip Odası Onur Kurulu’nun verdiği cezayı onaylamış, İdare Mahkemesi de verilen cezada mevzuata aykırılık görmeyerek davayı reddetmiştir. 
 
 Dr. D.M. savunmasında, bunun bilimsel açıklamasını kendince yaptığını, ancak bilim çevrelerince reddedildiğini ileri sürmüş ve yönteme ilişkin eleştirileri "Benim ne yaptığımı önce öğrensinler, sonra yorum yapsınlar." biçiminde yanıtlamıştır. Dağıttığı el ilanından anlaşıldığı kadarıyla Dr. D.M., insanların çaresizliği ve bilgisizliğini paraya dönüştürmekte yıllar içinde giderek ustalaşmıştır. Kendisini bilimsel olmayan yöntem uygulamakla suçlayanları ise, Galile'nin aforizmasıyla yanıtlayarak değeri anlaşılamayan dahi bilim adamını oynamaktadır.

....................................................