.......

.........
 
 
 
Tanınız Nedir'in Yanıtı


 Tanı: Romatoid artrit.
 Bu hasta bir kronik poliartrit (6 haftayı aşan; 5'den fazla eklem:el bilekleri, el parmakları, dizlerde artrit) tablosu tanımlamaktadır. Bu gibi tabloya yol açan başlıca durumlar:
 Romatoid artrit (RA), Jüvenil RA, Psöriatik artrit (PsA), Reaktif artrit (ReA) ve diğer seronegatif spondiloartritler(SNSPA), Sistemik lupus eritematozus (SLE), Erişkin Still hastalığı,
Poliartiküler tofaseöz gut, Dejeneratif eklem hastalıkları.
 Fotoğrafta her iki elin MKF ve PIF eklemlerinde şişlik ve PIF çevrelerinde deri altı nodülleri ellerde hafif ulnar deviasyon görülmektedir. Radyografide ise her iki el bileğinde:Ulna styloid çıkıntılarında erime, radiusta daha belirgin subkondral skleroz, metakarpal kemik distal uçlarında yer yer mikrokistik rezorbsiyonlar ve proksimal interfalangeal eklem aralıklarında daralma ve mikrokistik rezorbsiyonlar göze çarpmaktadır. Yine el kemiklerinde osteoporoz görülmektedir.
Bu hastanın  kronik, eklemleri simetrik olarak, elin küçük eklemlerini, el bileklerini, üç bölgeden fazla eklemi tutan bir artrit vardır. Ellerde bir saati geçen sabah katılığı ve el parmakları çevresinde deri altı nodülleri eşlik etmekte. Serum romatoid faktörü yüksek titrede pozitif saptanmıştır. El radyogramlarında ise destrüktif artriti düşündüren bulgular vardır.  Bu nedenle en uygun tanı RA' dır.
 RA her yaşta görülebilir. Prevalansı yaşla birlikte artar ve 40-60 yaşlar en sık görüldüğü yaşlardır. Toplumdaki prevalansı yaklaşık 1/1000'dir. Kadınlarda 2.5 kat daha sık görülür. RA'lı hastanın birinci dereceden akrabalarında, genel populasyona göre 16 kat artmış RA'e yakalanma riski vardır. Sanayileşmiş ülkelerde daha ağır seyretme eğilimindedir.
 Sedimantasyon yüksekliği, anemi, RF pozitifliği bu hastalığa özgü değildir. Ancak diğer klinik belirtiler varsa anlam kazanırlar. Sedimantasyon, nonspesifik akut faz yanıtıdır ve hemen tüm inflamatuar durumlarda artar. Burada görülen anemi kronik hastalık anemisi ile uyumludur (MCV¯. demir¯, bağlama kapasitesi N ). RF, düşük titrelerde normal sağlıklı bireylerde, birçok viral enfeksiyon seyrinde, bakteriyel endokardit, akut romatizmal ateş ve diğer bir çok romatizmal hastalıkta pozitif saptanabilir. Yüksek titrelerde pozitiflik varsa RA olma relatif riski artmaktadır. Yine HCV enfeksiyonu seyrinde de yüksek titrede RF pozitifliği saptanabilir.
 Tedavide eskiden sıkça kullanılan basamak tedavisi, yerini günümüzde erken dönemde (destrüksiyon ve işlev kaybı gelişmeden) agresif tedaviye bırakmıştır. Romatoloji uzmanının önereceği bu ilaçların bir kısmının hastalığın seyrini değiştirici etkisi vardır.                                                                      
 a)Methotraksate: RA ve diğer bir çok kronik artritin tedavisinde tek başına ya da kombinasyonlarda en sık kullanılan ajandır. Haftada bir gün 7.5-15mg dozlarda verilir. Yan etkisi gastrointestinal sistem,  karaciğer, kemik iliği, akciğer ve böbrek üstünedir. Mukozit, bulantı-kusma sık karşılaşılan yakınmalardır. Bir-iki ay ara ile kan sayımı, transaminazlar ve kreatinin izlemi yapılmalıdır
 b)Salazopirin: RA ve SNSPA'lerin tedavisinde sıklıkla kullandığımız bir ajandır. Yan etkileri: deri döküntüleri, bulantı-kusma, dispeptik yakınmalar, saç dökülmesi, karaciğer, kemik iliği depresyonudur. Kan sayımı ve transaminaz düzeyleri 2-3 ayda bir izlenmelidir. 
 c)Antimalaryal ilaçlar: Hidroksiklorokin ya da klorokin fosfat olarak bulunur ve RA ve SLE' de sık kullanılan ilaçlardır. Kinakrin ise daha çok kutanöz lupusta seçilir. Deri döküntüleri, dispeptik yakınmalar sıklıkla karşılaşılan yan etkilerdir. Retinopati ise en korkulan ancak ender olan yan etkisidir. İlaç tedavisi başlamadan önce ve ortalama sekiz ayda bir görme alanı muayenesi yaptırılmalıdır. 
 Parenteral altın tuzu tedavisi etkili ancak yan etkisi ve pahalı olması nedeni ile gittikçe daha az kullanılan ilaçlardır. Leflunamid ve Anti TNF antikoru henüz ülkemizde kullanıma girmemiş yeni ilaçlardır.
 Nonsteroid ilaçlar ve kortikostedoidler de RA tedavisinde sıklıkla kullandığımız ancak hastalık gidişini etkilemeyen ilaçlardır.
 

....................................................