Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu: Kuruluş, 1Nisan 2006

Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu: Kuruluş, 1Nisan 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu, 1 Nisan 2006 tarihinde, uzmanlık dernekleri arasında ortaya çıkan ve Yürütme Kurulumuza resmi yazıyla iletilen anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, her anlaşmazlık konusu için, taraf olan uzmanlık derneklerinden temsilcilerin ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" oluşturulmasını kararlaştırdı. Bu karar doğrultusunda, Türkiye Spor Hekimliği Derneği'nin spor hekimliği uzmanlığının konumu konusundaki başvurusu dikkate alınarak, TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında, TTB-UDEK Sekreteri Dr. Ali Özyurt ve Spor Hekimliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizyoloji ve Göğüs Hastalıkları alanlarını temsil eden derneklerden temsilcilerin katılımıyla Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu oluşturuldu. 13 Mayıs 2006 tarihinde toplanan Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu, anlaşmazlık konusunun çeşitli yönleriyle ele alındığı ve yeni önerilerin geliştirildiği tartışmalar sonrasında, tüm tarafların üzerinde anlaşarak görüş birliğine vardığı bir rapor hazırlayarak görevini tamamladı. Hazırlanan rapor Yürütme Kurulumuz tarafından ilgili derneklerin Yönetim Kurullarına gönderildi.