TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Toplantısı 12 Ekim 2018 Cuma günü yapılacak.

TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Toplantısı 12 Ekim 2018 Cuma günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Yerleşkesinde yapılacak.