Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Takvimi ve Başkanlar Toplantısı

2184/2018
05.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

AKP iktidarının uyguladığı sağlık politikaları, sağlıkta şiddet olaylarına karşı takındığı duyarsız tavır ve dil, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa talebimizin görmezden gelinmesi, şiddeti hekimler açısından mesleki bir risk olmaktan çıkarmış, doğrudan hayatımızı tehdit eden ve canımızı alan bir noktaya getirmiştir.

Son olarak Dr. Fikret Hacıosman’ın çalıştığı hastanede, planlı bir şekilde öldürülmesi, gelinen durumun hekimler açısından ne kadar acı ve vahim olduğunu göstermektedir.

Hekimler bu kadar acıya, ölüme, saldırıya rağmen toplumun sağlığı için büyük çabalar gösterirken, ülkeyi yönetenlerin bu çabayı görmezden geldiğini, hatta saldırıları kolaylaştıran ve kimi zaman haklı bulan tutumlar aldıklarını görüyoruz.

Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Ersin Aslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Abdullah Biroğul, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Said Berilgen ve Dr Fikret Hacıosman’ı saygıyla anarken, yeni hekim ölümlerinin yaşanmaması için her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenmemiz ve ısrarcı olmamız gerektiğinin farkındayız.

Bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyacımız olduğu açıktır.          

Bu doğrultuda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararlarımızın tabip odaları tarafından sahiplenileceğine olan inancımız tamdır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odaları ve hekimleri TTB MK tarafından hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için göreve davet eder.        

Bu doğrultuda:

a- Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümüne yol açan saldırının birinci haftasında ve bu vahşi saldırının gerçekleştiği saatte, 9 Ekim 2018 Salı günü saat 12.30’da tüm hekimleri hastane bahçelerinde buluşmaya, Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına saygı duruşunda bulunmaya, bu vahşi ölümü kınamak ve “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için etkinlikler yapmaya,

b-10 Ekim 2018 gününden başlamak üzere yedi gün sürecek “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı nöbet eylemlerini şehirlerinizin bilinen alanlarında, parklarında 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirmeye ve bu nöbetlere hekimlerin katılımını sağlamaya,

c- 17 Ekim 2018 günü tüm tabip odası başkanlarını “Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak; Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere saat:10.00’da TTB’ye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarımızın aklı ve yüreği hekimlerin üstündedir. Hekimlere yönelen şiddet insanlık ve hekimlik değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Not: Eylem ve etkinliklerinizde çekilen  fotoğrafları, eylem haberiyle birlikte [email protected]  mail adresine gönderirseniz web sayfamızda konuyla ilişkili haberimizde yer vereceğiz.