Yürütme Kurulu Üyeleri 2011-2013

Başkan Prof. Dr. İskender Sayek

isayek@gmail.com

İkinci Başkan Prof. Dr. Figen Özgür

figenozgur@gmail.com

Genel Sekreter Prof. Dr. Dilek Aslan

diaslan.dr@gmail.com 

Muhasip Üye Doç. Dr. Hakan Seçkin

hakanseckin@tr.net

Üye Prof. Dr. Mehmet Demirhan (UYEK iletişim)

demirhanms@gmail.com

Üye Prof. Dr. Ersin Yarış

ersinyaris@gmail.com

Üye Prof. Dr. Umut Akyol (ATUB iletişim)

umutakyol@yahoo.com

Üye Doç. Dr. Muzaffer Başak

muzafferbasak@gmail.com

Üye Prof. Dr. Tunçalp Demir

drtuncalp@yahoo.com