UEMS İstanbul`da ...

Sonbahar Genel Kurulunun Ardından

Uzun süredir hazırlandığımız UEMS (Union Europeenne des Medecins Specialistes) Türkçe ismi ile Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) yürütme ve genel kurul toplantıları TTB - UDEK'in ev sahipliğinde 15-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Polat Otel'de gerçekleştirildi. TTB (UDEK) şemsiyesi altında tüm üye derneklerimizin ve meslektaşlarımızın üyesi olduğu, kuruluşunun 51. yılını kutlayan ATUB, Avrupa'daki tıpla ilgili en eski, geniş katılımlı ve aktif sivil toplum örgütlenmesidir. Üye olarak ulusal tabip birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları bu birliğe TTB 15 yıl önce UDEK'in (UDKK) kuruluşunun hemen ardından ortak (asosiye) üye olarak katılmıştır. ATUB üyeliği UDEK'in kuruluşunu hızlandırdığı gibi, kuruluşundan itibaren UDEK'in temel varlık ve etkinlik alanlarından birisini oluşturmaktadır. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin AB üyesi olmaması nedeni ile asil üye olamadığımız ve uzun süredir ortak üye olarak yer aldığımız birlikteki, son yıllarda gittikçe artan aktif katılımımız bize ATUB yürütme ve genel kurul toplantısını yurdumuzda yapma olanağını getirdi. Bu verimli birlikteliğimiz ve başarı ile gerçekleştirilen ATUB toplantısı, İstanbul'da bazı ATUB üyelerinin Türkiye'nin ATUB'a gerekirse ATUB ana tüzüğü değiştirilerek asil üye olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirmelerine neden oldu. Bizim isteğimiz dışında gerçekleşen bu teklif ATUB içerisinde kısa sürede elde ettiğimiz olumlu yerin bir göstergesi olarak hepimizi çok mutlu etti.

ATUB'un her yıl ilki Mart ayında  merkezinin yer aldığı Brüksel'de ve diğeri Ekim ayında bir üye ülkede yapılan yürütme ve genel kurul toplantılarının bu yıl TTB-UDEK ev sahipliğinde İstanbul'da yapılmasının önemi ATUB başkanı Dr. Zlatko Fras'ın sözleri ile şöyle belirtildi. "Bu toplantının ATUB tarihinde ikinci kez bir asil üye ülke dışında yapılmasına şahit oluyoruz. Bunun ilki o zaman daha AB üyesi olmayan benim ülkem Slovenya'da gerçekleştirilmesiydi. Türkiye'nin bu toplantılara talip olmasını kabul etmemiz ve Türkiye'ye gelmemiz TTB'nin son yıllarda çalışmalarımıza aktif olarak katılarak gösterdiği çaba ve uyuma verilen bir destek olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin aramızda yıllardır ortak sorunlarımıza çözüm ararken bizlerle birlikte çalışması, bizlerin bu toplantıyı İstanbul'da düzenleyerek bu çalışmaları ödüllendirilmemizin ve Türk meslektaşlarımız ile dayanışmamızın bir göstergesidir"

ATUB genel kurulunda tartışılan gündemi TTB web sitemizdeki ATUB sekmesi altında bulabilirsiniz. Gündemde görebileceğiniz rutin maddeler yanında bu yıl tartışılan en önemli konulardan bir tanesini yeni kurulan bir konsey olan ECAMSQ (European Council of Accreditation of Medical Specialist Qualifications) oluşturmaktaydı. Avrupa içerisinde tıp ve uzmanlık alanında harmonizasyon ve hizmetler ile hekimlerin sınırlar ötesi dolaşımı açısından önemli sorunlara çözüm oluşturmak için kurulan bu oluşum, tıp uzmanlılarının ortak tanınması ve belgelendirilmesine yönelik çalışmaların toplanacağı çalışma gurubu olarak düzenleniyor. Konseyde uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm tarafların yer alması planlanmakta. Konseyin çekirdeğini Yürütme Kurulunun temsilcileri, uzmanlık eğitimi çalışma gurubu ve board sınavı yapan disiplinlerin oluşturduğu ATUB şemsiyesi altında çalışan CESMA (The Council for European Specialist Medical Assessments) oluşturacak. ECAMSQ ayrıca ulusal tabip birliktelikleri ve eğer ayrı ise üye ülkelerdeki yeterlilikleri onaylayan kuruluşların temsilcilerini de içerecek bir yapı. Uzmanlık eğitimi çalışma gurubu sekreterinin TTB UDEK temsilcisi Dr. Umut Akyol olması nedeni ile bu kuruluşun içerisinde yer alarak çalışmalarını yakından takip etmek ve üyelerimize iletmek imkânı bulacağımızı düşünüyoruz.   ECAMSQ ile paralel başlayacak bir çalışma ise bir profesyonel IT kuruluşu ile ATUB'un ortak oluşturacağı bir bilgisayar ağı ile Anestezi, Kardiyoloji ve FTR gibi pilot bazı disiplinlerde tüm Avrupa'yı kapsayan bir uzmanlık eğitimi değerlendirilmesi projesi. Orta vadede ATUB çalışmalarında çok önemli bir atılım gerçekleştirilebilecek bu projenin başlaması genel kurulda maddi olurun alınamaması nedeni ile bir süre ertelendi. Tartışmalar esnasında TTB UDEK görüşü olarak ATUB içerisindeki tüm kurullarda olduğu gibi ECAMSQ içerisinde de devlet kuruluşlarının sivil toplum örgütlerinin varlıklarına ve etkinliklerine tehdit oluşturacak şekilde yer almaması gerektiğini belirten bir görüşümüzü ilettik. Bu görüşümüz ile birlikte yurdumuzda Sağlık Bakanlığının profesyonel kuruluşların (sivil toplum örgütleri olan TTB ve uzmanlık dernekleri) uzmanlık alanındaki çalışma ve görüşlerini göz önüne almadan bu alandaki olumsuz gelişmelere neden olan tekelini kınayan bir görüşümüz ATUB genel kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildi. Bu metinleri web sayfamızda bulabilirsiniz. 

İstanbul toplantısının gündemi dışında katılımcıların çoğunun samimi övgü ve teşekkürlerini almamızı sağlayan sosyal programı içerisinde ATUB yürütme ve genel kurulları açılış kokteyli 15 Ekim gecesinde İstanbul Üniversitesin Rektörlük binasında yapıldı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Sayın Dr. Yunus Söylet toplantının açılış kokteylini İÜ adına üstlenerek ATUB toplantısının son derece başarılı başlamasını sağladı. Sayın rektör Dr. Söylet ve sayın rektör yardımcısı Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan Toplantının uzun süre önce başladığımız hazırlıkları esnasında ilk talebimizi iletmemizden itibaren bu toplantının önemini kavrayarak İstanbul Üniversitenin olağanüstü güzel ve görkemli tarihi rektörlük binası salonlarını kokteyl için bizlere açtılar. Kokteylin tüm masrafları karşılayarak çok başarılı bir başlangıç ile toplantımızın büyük beğeni kazanmasında büyük katkıları olan, dernekleri aracılığı ile çalışmalarımızda aramızda olmalarından onur duyduğumuz sayın rektöre ve yardımcısına çok teşekkür ediyoruz. Kokteyl esnasında sayın rektörün önemli bir görevi nedeni ile İstanbul dışında olması gecenin bizi üzen tek yanı oldu.  Kokteyl içerisinde İstanbul Üniversitesi adına Dr. Kayacan ve TTB adına sayın başkanımız Dr. Gençay Gürsoy kısa birer hoş geldin konuşması yaptılar. Konuklara kısaca TTB ve İÜ ile ilgili bilgiler de verdikleri konuşmalar sonrası ATUB başkanı Dr. Zlatko Fras'da bir konuşma ile TTB ve İ.Ü yetkililerine teşekkür etti. Zengin bir kokteyl eşliğinde Üniversite binasındaki Mavi salon, Doktora salonu ve yan salonların gezildiği kokteyl esnasında Beyazıt Kulesi de rektörlük tarafından misafirler için özel olarak açıldı. Bu sayede katılımcıların büyük kısmı 200e yakın basamakla çıkılan kulenin olağanüstü İstanbul manzaralarının keyfini çıkardılar. UDEK yürütme kurulu olarak sayın rektör ve rektör yardımcısı olduğu kadar, bu imkanın sağlanmasında öncü ve aracı olan İÜ'lü UDEK yürütme kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel ve Dr. Mehmet Demirhan'a da başta olmak üzere İstanbul Üniversitesi üyelerine tekrar teşekkür ediyoruz.

Açılış kokteyli gibi toplantının tüm oturumları, teknik hazırlık ve imkanları, öğle yemekleri, kahve vb ikramları, ertesi gün Polat Otel'de gerçekleştirilen son derece başarılı ve neşeli geçen gala yemeği ve son gün düzenlediğimiz tekne turu eksiksiz ve sorunsuz bir organizasyonla yapıldı. Tüm UDEK etkinliklerinde olduğu gibi bu toplantısının hazırlanmasında da her zamanki gibi büyük katkısı olan TTB sekreteryasından İkbal ve Sinan Solmaz'a da teşekkür ederiz.

ATUB ilişkilerimizi kurulması ve geliştirilmesinde katkıları olan tüm eski TTB ve UDEK başkanları ve üyelerine de teşekkür etmeliyiz. Bunların arasında bir kişiyi ATUB eski başkanlarından Dr. Cilian Twomey bir konuşmasında özellikle andı. Bu meslektaşımız TTB UDEK'in ATUB'a üye olmasında önemli kişisel katkıları olan, ilk ATUB temsilcimiz sayın hocamız Dr. Namık Kemal Baran'dı. Kendisine ATUB ilişkilerimizin başlamasında ve uzun süre devam etmesinde TTB adına gerçekleştirdiği kişisel çabaları ve rolü için tekrar teşekkür ediyoruz 

İstanbul'daki ATUB toplantısının ikinci günü UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB MK üyesi ve ATUB temsilcisi Dr. İskender Sayek, TTB ATUB temsilcisi Dr. Umut Akyol, ATUB başkanı Dr. Zlatko Fras, ATUB genel sekreteri Dr. Bernard Maillet ve ATUB Latvia temsilcisi Dr. Arta Olga Balode'nin katıldığı bir basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında katılımcılar bu toplantının Avrupa ve Türkiye'deki tıpta uzmanlık eğitimi ve uygulamaları alanındaki önemini belirttiler. ATUB başkanı Dr. Fras ve genel sekreter Dr. Maillet toplantıda TTB, ATUB dayanışması ve uyumlu çalışmasını da vurguladı. Aynı toplantıda ATUB Latvia temsilcisi klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Balode ulusal gündemdeki güncel sorunlardan grip pandemisi üzerine bir bilgilendirmede bulundu. Grip pandemisi ile ilgili Avrupa'daki sağlık alanındaki kardeş profesyonel örgüt temsilcilerinden ve ATUB üyelerinden aldığımız çok taze bilgileri basın ile paylaşmamız, sivil toplum örgütlerinin varlıklarının ve ortak çalışmalarının uzmanlık alanındaki temel eğitim sorunlarından en güncel toplum sağlığı sorunlarına kadar önemini göstermesi açısından başarılı bir örnek olarak ilgi çekti. ATUB basın toplantısı ile ilgili açıklamamız ve medyada yer alan haberlerin bir kısmının kaynaklarını yazının eklerinde bulabilirsiniz.

Uzun süredir sürdürdüğümüz hazırlık çalışmalarının ve sonunda gerçekleşen toplantının yorgunluğu toplantı süresince ve sonrasında ATUB yönetimi ve üyelerinden aldığımız teşekkür ve tebrikler ile geride kaldı. ATUB genel kurulu, çalışma guruplarında ve "seksyon ve boardlarındaki" varlığımız ve çalışmalarımıza olumlu katkısı olacağına emin olduğumuz bu toplantıyı fırsat bilerek tüm disiplinlerde ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı daha ileriye götürmeliyiz. TTB UDEK'in bu başarılı organizasyonu ancak üye derneklerimizin ATUB tarafındaki muhatapları ile kendi alanlarındaki ilişkileri ve ortak çalışmalarını arttırması ile anlam kazanacaktır.