Yürütme Kurulu Üyeleri 2009-2011

Başkan
Prof. Dr. İskender Sayek

İş: 0-312-305 16 76-78
isayek@hacettepe.edu.tr

İkinci Başkan
Prof. Dr. Mustafa Ünlü

İş:0-312-202 61 57
mustafaunlutr@yahoo.com
munlu@gazi.edu.tr

Genel Sekreter
Prof. Dr. Dilek Aslan

İş:0-312-305 15 90
diaslan@hacettepe.edu.tr

Muhasip Üye
Doç. Dr. Önder Okay

İş:0-312-310 30 30/2305
onderokay@gmail.com

Üye
Prof. Dr. Umut Akyol  

İş:0-312-305 17 85
umutakyol@yahoo.com

Üye
Prof. Dr. Mehmet Demirhan

İş:0-212-635 12 35
msdemirhan@superonline.com
demirhan@istanbul.edu.tr  

Üye
Prof. Dr. Figen Özgür

İş: 0-312-310 98 08
figenozgur@gmail.com
fozgur@hacettepe.edu.tr 

Üye
Prof. Dr. Süleyman Özyalçın

İş: 0-212-531 31 47
ozyalcins@gmail.com

Üye
Prof. Dr. Ersin Yarış

İş: 0-462-377 78 37
ersinyaris@gmail.com 

 

 

UEMS
Prof. Dr. Umut Akyol

İş:0-312-305 17 85
umutakyol@yahoo.com