TTB-UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu - 8 Aralık 2012

Tarih: 8 Aralık 2012 (Cumartesi)

Saat: 14.00-17.00

Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi, Ankara

 

GÜNDEM

  1. Açılış konuşmaları
  2. Divan Başkan ve Üyelerinin seçimi
  3. Faaliyet raporunun okunması
  4. Mali raporun okunması
  5. Raporların Genel Kurul tarafından tartışılması
  6. Diğer
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

Madde 1:  Genel Kurul 20 (yirmi) Uzmanlık Derneği temsilcisi delege ile açıldı.

 (Açılış konuşmaları): UDEK Başkanı Prof. Dr. İskender Seyek ve TTB Merkez Konsey ikinci Başkanı Dr. Gülriz Erişgen açılış konuşmaları yaptılar.

Madde 2 (Divan Başkan ve Üyelerinin seçimi):  Prof.Dr. Mustafa Sercan Divan Başkanlığına, Öğr.Gör.Uzm.Dr.Bülent Erbil divan sekreterliğine oy birliği ile seçildi.

Madde 3 (Faaliyet raporunun okunması):  Faaliyet raporu UDEK YK Genel Sekreteri Prof. Dr.Dilek Aslan tarafından okundu. Rapor ektedir.

Madde 4 (Mali raporun okunması): Mal Rapor UDEK YK Muhasip üyesi Doç. Dr. Hakan Seçkin tarafından okundu. Rapor ektedir.

Madde 5 (Raporların Genel Kurul tarafından tartışılması):

Prof Dr. İskender Sayek tarafından UDEK’e üye derneklerden aidatlarını ödemeyenlerin ödemeleri için yönetim kurullarına mesaj iletilmesini önerdi.

Prof. Dr. Feyza Erkan derneklerle yeterli muayene süresi hakkında yapılan görüşmeler doğrultusunda kamuoyu nezdinde faaliyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

Madde 6 (Diğer):

Prof. Dr. Feyza Erkan muayene sürelerinin asgari 20 dakika olması konusunda uzmanlık derneklerine bir tavsiye kararı alınmasını önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Buna göre UDEK yürütme kurulu bu içerikteki genel kurul kararını uzmanlık derneklerine bildirecektir.

Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz HASUDER olarak TTB-UDEK web sitesi altında yer alacak halka yönelik doğru sağlık bilgilerini içerir bir web sitesi hazırlığı için verilecek görev için aday olduklarını bildirdi.

Yrd. Doç Dr. Melda Türkoğlu halkın bilgi kirliliğinin güçlük yarattığını ancak HASUDER’in kuracağı web sitesine ulaşımın garanti olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Dilek Aslan istenilenin bir koordinasyon işlemi olduğunu tanımladı.

Prof. Dr. Neslihan Alkış halka yönelik web sitesinin dernekler tarafından desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Halka yönelik doğru bilgileri içeren bir web sitesi proje, maliyet ve uygulamaları ile ilgili hazırlığı yapmak üzere HASUDER yönetim kurulunun yapması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7 (Dilek ve temenniler): Yönetime başarılar dilendi.

Madde 8 (Kapanış): Oturum kapatıldı.