04 Ekim 2003

TTB-UDKK GENEL KURULU KARARLARI

4 EKİM 2003

                Divan Doğan Akşit başkanlığında oluşturuldu, Bülent Tandoğan, Figen Coşkun katip üyeliğe seçildi. Açılıştan sonra;

                1-Semih Baskan Açılış Konuşmasını yaptı.

                -1997 tüzüğünde kurullara eşit katılım sağlanmıştı ancak, yeni tüzükte dernekler TTB aracılığı ile sadece tek üye ile temsil ediliyor)

                -SSYB Tıpta Uzmanlık Kurumu oluşturacak

                -SB Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde yeni tüzük çalışması yapılıyor.

                -Sınavsız atamalara UDKK karşı duracak.

                -Dernek temsilcileri SB çağrılarak görüşülmüş. Görüşmeler devam ediyor. 50 Derneğin görüşü alınmış ve yazılı görüş istenmiş (süre, rotasyonlar, yan dallar ve pratik eğitim müfredatı ile ilgili) Ana müfredat komisyonlarından görüş alınacak YÖK'le görüşerek Tüzük ve Yönetmelik son şeklini alacak. Derneklerin SB'na bilgi verirken (yazılı görüşler bildirildiğinde) bir not düşülerek bu yazı TTB-UDKK'ya da bildirilmiştir yazılması dernek başkanlarından özellikle istendi. Derneklerin UDKK dan bağımsız görüş bildirmeleri kurumsallığa gölge düşürür. Görüş bildirelim ancak aynı yazıyı UDKK ya da gönderelim ve SB ‘ı bunu bilsin.

                -YÖK Tasarısı

                -UDKK uzmanlık eğitimin derneklerin asli görevi olduğu hatırlatıldı.

                -78 dernek üyesi var.

                -Teşekkür konuşması yaptı.

                2-TTB Başkanı-Dr.Füsun Sayek Konuşması:

                -TTB gündeminden bahsetti.

                a-Sözleşmeli personel yasa ve yönetmeliği

                -Yasaların hiçbirinde TTB-Dernek-Hekim görüşü alınmadı.

                -657 yasasının çok daha gerisinde, iş güvencesi olmayan bir yasa hazırlığı

                b-Genel Sağlık Sigortası

                -sağlığın bütçedeki yeri %5 olsun isteniyor.

                3-Nural Kiper Konuşması:TTB-UDKK'nın 6 aylık döneme ait faaliyetlerini sundu.

                Ulusal Yeterlilik Üst Kurul Yönergesi

                -Dernek yeterlilik kurulları başkanları oluşturuyor.

                -İşgücü planlaması, YÖK ve DPT istekli değil.

                4-Dr.Murat Akova Konuşması:TTB-UDKK bilançosu sunuldu.

                5-Prof.Dr. İskender Sayek'in gündem dışı konuşması

                -Son 6 ayda UEMS ile ilgili gelişme yok.

                -Sürekli tıp eğitimi, akreditasyon şemsiye örgütü kurulacak.

                -Türkiye'deki 7 uluslar arası toplantı akredite edilecek.

                -Avrupa Uzmanlık boardlarıyla ilişkiler artıyor. 4 anabilim dalı ve pediatrik nefroloji  UEMS tarafından ziyaret edildi.

                -Pediatrik Üroloji eğitim komitesi board sınavı Türkiye'de yapıldı.

                -TUK kuruluşundan bu yana 3 toplantı yaptı. 1 toplandı yarıda kaldı. 2 toplantıda başkan vekili yapılmış. Yan dal komisyonu seçilmiş kriterler konmuş 3.toplantıda kabul edilmiş, Danıştay iptal etti, bir daha da toplantı yapmamış.

Yönetim faaliyetleri ibra edildi.

                6-Cem Terzi Konuşması:

                -Yeni dönem UDKK projeleri

                -Avrupa'da ve Dünya'da örgütlenme ve yeterlilik kurulu, sertifikasyon ve resertifikasyon

                7-Daha sonra oylamaya geçildi. Oylamaya 65 kişi katıldı, 64 oy geçerli, 1 oy da boş kullanıldı.

                Yürütme Kurulu:

                Pelin Zorlu                             53 oy

                Oya Bayındır                         54 oy

                Cem Terzi                              57 oy

                Ali Kocabaş                           55 oy

                Ali Kutsal                               44 oy

                Ali Özyurt                              46 oy

                Suat Aytaç                             39 oy

                Oğuz Söylemezoğlu              38 oy

                Songül Yalçın                         55 oy (Sekreter)

               

                Yedekler

                Osman İlhan                          33 oy

                Bahar Gökler                         33 oy

Hamdi Öğüş                           24 oy

UEMS Temsilcisi:

Umut Akyol                           62 oy

 

8-Dilek ve Temenniler:

                a-Atilla Dağdeviren-(Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği):

                -Pek çok dernek UDKK web sitesinde dernek adresleri yer alsın.

                -Gelişmeler oldukça sıkıntılar oluyor, Temel tıp'ın klinikten daha farklı yapılanması var, yurt dışında ortak bulunamıyor. Yeni tüzükte de yapılanmada aksaklıklar var. Eğitim ve Müfredat komisyonunda temel bilimlerden üniversitelerden görevlendirme yapılmadı.

                b-Cenk Büyükünal (Çocuk Cerrahisi Derneği)

                -Asistanların çalışma koşulu ve  saatleriyle ilgili sorun, Avrupa Birliğine üye ülkelerde cerrahi branşlarda haftalık çalışma saati 40 saate indirildi.Asistanlar süreleri dolunca ameliyatı terk etmek zorunda kalıyorlar. Cerrahide eğitim aksıyor. Bu gelişmeleri örnek alırken dikkatli omak lazım.

                -Kredilendirme puanları TTB Kredilendirme merkezi yönetime gönderildi, çocuk cerrahisinde ne kadar puan toplanıldığını kişisel olarak öğrenmek mümkün mü?

 

                Cevap:İskender Sayek:Kredilendirme puanları TTB'den öğrenilebilir. Kişi onay verirse Derneğe puanlar hakkında bilgi verilebilir.

                -Eski Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

                -Özellikle Sayın Baskana çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

                -Çalışma gruplarının oluşturulması, Harmonizasyon komiteleri daha fonksiyonel hale getirilebilir. Yeterlilik kurulları UDKK sayesinde kurulmuştur.

                Ümit Erkol-(Ankara Tabip Odası):

                -Eski yönetim kuruluna teşekkür edildi.

                -TTB'nin önümüzdeki dönemle en önemli kurulu UDKK ve bütçesinin artırılması gerekli ve çalışma profesyonelleşmeli. Çekirdek profesyonel kadro oluşturulmalı.

                -Türkiye'de yayınlanan Bilimsel Dergi ve Kongreler standardize edilmeli.

                -Uluslar arası ilişkilerde önümüzdeki dönemde geliştirilmeli bu bütçe ve niyetle ilişkili.

                -Halk eğitimi için çalışma yapabilir.

                -Meslek ihlalleri için UDKK nın görevi olmalı.

                -Akreditasyon çalışmalar UDKK etkin katkıda bulunmalı.

                -YÖK, Bakanlık, SSK temsilcilerinin kurul çalışmalarına katılması sağlanmalı.

                -Önümüzdeki seçimlerin daha bol adaylı olmasını diliyorum.

                Raşit Tükel-(Türkiye Psikiyatri Derneği)

                -Ulusal Yeterlilik Üst  kurulu TTB-UDKK da kabul edildi. Bu kurul kendini tanımlamalı, dernekler temsilcilerini göndermeli.

                -UDKK Yönetmeliğindeki yeni düzenlemeler yeni yönetime devredildi. Hangi derneklerin nasıl UDKK'ya üye olacakları o yönetmelikte belirlenmişti. Bunun için İzmir'deki Eğitim Kurultayında UDKK Genel Kurulu yapılabilir.