Yürütme Kurulu 5. Toplantısı (04 Mayıs 2016)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (04.05.2016, ANKARA)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Bülent Atilla, Dr. Meram Can Saka, Dr. Bülent Önal (Dr. Umut Akyol, Dr. Ertan Yılmaz mazeret bildirdi.)

Gündem

Açıklama

Gündem 1

ATUB temsiliyeti listesi güncelleme

Karar 1

Uzmanlık Derneklerinden gelen bilgilerin derneklere iletilmesine, sonrasında listenin ATUB’a gönderilmesine, Listede üyelik koşullarını yerine getirmeyen uzmanlık derneklerinin bilgilerinin yer almamasına,

Gündem 2

UDEK web sayfası

Karar 2

Yeniden düzenlenen UDEK web sayfasının uzmanlık derneklerine duyurulmasına,

Gündem 3

“Uzaktan Eğitim” Çalıştay

Karar 3

07 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak toplantının sonuçlarının uzmanlık derneklerine iletilmesine,

Gündem 4

Tıpta Uzmanlık Kurulu Çalışmaları (06 Mayıs 2016 Toplantısı)

Karar 4

Yapılacak toplantıya Dr. Orhan Odabaşı’nın katılmasına,

Gündem 5

TTB UDEK UYEK

Karar 5

TTB UDEK UYEK ile Yeterlik Belgeleri, Yeniden Belgelendirme ve Kurum Ziyaretleri konusunda bir rapor hazırlanmasına,

Gündem 6

“Temel Bilimler” Çalıştay

Karar 6

03 Haziran 2016 tarihinde yapılacak toplantı öncesi alana özgü sorunların belirlenmesi için bir çalışma yapılmasına,

Gündem 7

“Yeniden Belgelendirme” Çalıştay

Karar 7

28 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak toplantı öncesi alana özgü sorunların belirlenmesi için bir çalışma yapılmasına,

Gündem 8

UDEK Bülten

Karar 8

Konu başlıkların belirlenmesi ve Mayıs 2016 içerisinde yazıların toplanmasına başlanmasına, çalışma için (Dr. Tunçalp Demir, Dr. Bülent Önal)

Gündem 9

Sonraki UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı

Karar 9

07 Haziran 2016 Salı günü yapılmasına karar verildi.

 

YAPILANLAR

Tarih

Etkinlik

Not

06.04.2016

Bilirkişilik Kanun Tasarısı

Tüm Uzmanlık Dernekleri

06.04.2016

ATUB Temsilci Listeleri

Tüm Uzmanlık Dernekleri

14.04.2016

TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı

Tüm Uzmanlık Dernekleri

15.04.2016

UYEK Yürütme Kurulu Toplantı

Ankara, O. Odabaşı

15.04.2016

Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 

Tüm Uzmanlık Dernekleri

16.04.2016

Kutlama

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

16.04.2016

Ersin Arslan Anma Etkinliği Basın Açıklaması Metni

Tüm Uzmanlık Dernekleri

18.04.2016

TUK “Ruh Sağlığı ve Hast. Uzmanları dışındaki hekimlerin psikoterapi yapıp yapmayacağı konusu hakkında dernek görüşü

COGEPDER

TOTBİD
Türkiye Psikiyatri Derneği

21.04.2016

TTB UDEK üyesi uzmanlık derneklerinin web sitelerinin sağlığın geliştirilmesi açısından değerlendirilmesi kitabı

Tüm Uzmanlık Dernekleri

22.04.2016

TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Toplantısı

O. Odabaşı

25.04.2016

Sürücü olur belgesi toplantısı hk.

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

TOTBİD

Türk Toraks Derneği

Türk Psikiyatri Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

27.04.2016

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kurum Ziyareti

M. Başak

28.04.2016

Hekimler ile sağlık kurum ve kuruluşlarının digital ortamlardaki paylaşımlarına ilişkin etik kurallar

Tüm Uzmanlık Dernekleri

28.04.2016

Torba Yasa Tasarısı Taslağı hk. Görüş istemi

Ürolojik Cerrahi Derneği

Türk Üroloji Derneği

HASUDER

Türk Cerrahi Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türk Hematoloji Derneği 

28.04.2016

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Toplantı

Tüm Uzmanlık Dernekleri

 

YAPILACAKLAR

Tarih

Etkinlik

Not

06.05.2016

TTB TUK Temsilciliği Toplantı

O. Odabaşı,

V. Öztuna

07.05.2016

“Uzaktan Eğitim” Çalıştay

O. Odabaşı

28.05.2016

“Yeniden Belgelendirme” Çalıştay

UYEK

03.06.2016

“Temel Bilimler” Çalıştay

O. Odabaşı

22.10.2016 

 UDEK Genel Kurul