Yürütme Kurulu 12. Toplantısı (28 Mart 2015)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (28.03.2015)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Figen Özgür, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

UDEK – UYEK Ortak Toplantı

 

Yürütme Kurulları, kurum ziyaretleri, yeterlik kurulları oluşumu, yeterlik sınavları, yeniden belgelendirme konularında yapılanlar konusunda bilgilendirilip yapılacakların önceliği ve ivediliği konusunda değerlendirme yaptılar. Bu toplantıların belirli aralıklarla yapılmasına karar verildi.

Gündem 2

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ile görüşme

 

İlgili birimlerle yapılan toplantıların sonuçları paylaşıldı, uzmanlık derneklerinde var olan genç hekim ve asistanların durumları ile bilgi istenmesine, ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Gündem 3

UDEK Web sayfası

 

Konunun gecikmesinden duyulan kaygının TTB Merkez Konseye iletilmesine karar verildi.

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

5 Ocak 

Marmara Üni. Tıp Fak. Çocuk Nefroloji

A. Özyurt

23 Ocak

Isparta Süleyman Demirel Üni. FTR Ziyareti

E. Yılmaz

29 Ocak

Çocuk Nefroloji Derneği Ziyareti (Kocaeli )

T. Demir

27.02.2015

TOTBİD Yönetim Kurulu Ziyareti (Trabzon)

UDEK YK

27.02.2015

Trabzon Tabip Odası Ziyareti

UDEK YK

07.03.2015

Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Çalışma Grubu Toplantısı

O. Odabaşı

12.03.2015

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Video Çekilmesi Çalışması

 

11.03.2015

Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması (20. Yılında STE SMG) Ertelendi

Yazışma

20.03.2015

Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Çalışma Grubu Toplantı Kararları

Yazışma

20.03.2015

Muayenehanelerde Anestezi Uygulama

Yazışma İlgili Dernek

20.03.2015

Genel Cerrahi Asistanları Branş Dışı Hasta İzlemi Yapan 3. Derece Yoğun Bakım Nöbeti

Yazışma İlgili Dernek

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılanlar

Not

28.03.2015

TTB UDEK UYEK Deneyim Paylaşım Top. (Yeterlik Sınavları)

 

10.04.2015

Türk Cerrahi Derneği, Mersin Ü. Genel Cerrahi Dalı Ziyaret

V. Öztuana

22.04.2015

Türk Nöroloji Derneği, Uludağ Ü. Ziyaret

T. Demir

18.04.2015

Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı (TASLAK)