Yürütme Kurulu 9. Toplantısı (24 Ekim 2014)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (24.10.2014)

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

TTB Merkez Konseyi ile ortak toplantı

Gündem 2

TUEK

Gündem 3

Füsun Sayek Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kurultayı

Gündem 4

Belgelerin izlemi

 

Uludağ Ü. Tıp Fak. Türk Nöroloji Derneği Kurum Ziyareti Talebi (03-14 Kasım ve 01-31 Aralık 2014 tarihleri arasında bir gün)

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

30.09.2014

(YAZIŞMA) HUV Geçerlilik Tarihi 1 Kasım 2014’e ertelendi.

Bütün derneklere

02.10.2014

(YAZIŞMA) Hekimlik Uygulamaları Veritabanı 25 Ekim 2014 Toplantısı

Bütün derneklere

07.10.2014

Ankara Tabip Odası FS Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kurultayı toplantısı

O. Odabaşı

09.10.2014

Çocuk Nefroloji Derneği’nin Başkent Ü. Tıp Fak. Çocuk Nefrolojisi AD kurum ziyareti

O. Odabaşı

13.10.2014

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Uzlaşı Toplantısı (Acil Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği)

T. Demir, O. Odabaşı, U. Akyol

22.10.2014

Uludağ Ü. Tıp Fak. Radyoloji AD Akreditasyon Belgesi Töreni

T. Demir, M. Başak

22.10.2014

(YAZIŞMA) Dernek Bilgileri Güncelleme

Bütün derneklere

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

25.10.2014

Hekimlik Uygulamaları Toplantısı

Ankara, O. Odabaşı

26.10.2014

UYEK Yürütme Kurulu

Ankara, O. Odabaşı

05.12.2014

FS Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kurultayı

Ankara

06.12.2014

20. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Ankara

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (24.10.2014)

 

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol, Dr. Muzaffer Başak katıldı.

 

 

G 1

TTB Merkez Konseyi ile ortak toplantı

K 1

Seçilen Merkez Konseye başarılar dilendi.

Ana gündem maddeleri paylaşıldı.

Etkin işbirliği için özellikle TTB ile uzmanlık dernekleri arasında kurulacak ilişki konusunda UDEK üzerinden bağlantı kurulmasının önemi vurgulandı.

G 2

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

K 2

Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kurultay’ın taslak programı paylaşıldı. 13 Aralık 2014 tarihi için salon kesinleşince ilk duyuru ile başlanarak en kısa sürede programının oluşturulmasına karar verildi.

G 3

Füsun Sayek Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kurultayı

K 3

Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kurultay’ın taslak programı paylaşıldı. 12 Aralık 2014 tarihi için salon kesinleşince ilk duyuru ile başlanarak en kısa sürede programının oluşturulmasına karar verildi.