Yürütme Kurulu 6. Toplantısı (07 Haziran 2014)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (07.06.2014)

Gündem

Açıklama

Gündem 1

TTB UDEK Çalışma Usulleri Yönetmeliği hakkında Çalıştay

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

10.05.2014

Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları konulu toplantı

O. Odabaşı

31.05.2014

31.05.2013-31.05.2014 tarihli UDEK Çalışma Raporu TTB Merkez Konseye iletildi.

 

 

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (07.06.2014)

 

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz

 

G 1

TTB UDEK Çalışma Usulleri Yönetmeliği hakkında Çalıştay

K 1

Çalıştay’ın verimli geçtiği değerlendirildi. Toplantı notları ve gereksinimler üzerinden TTB Hukuk Bürosu ile çalışılmasına, Ekim 2014 içerisinde yeniden derneklerle bir araya gelinmesine karar verildi.