Yürütme Kurulu Üyeleri 2015-2017

Başkan            

Prof. Dr. Tunçalp Demir

II. Başkan        

Doç. Dr. Muzaffer Başak

Genel Sekreter          

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

Muhasip Üye  

Doç. Dr. Bülent Erbil

Üyeler                 

Prof. Dr. Umut Akyol (ATUB Temsilcisi)

Prof. Dr. Bülent Atilla

Prof. Dr. Bülent Önal

Prof. Dr. Meram Can Saka

Prof. Dr. Ertan Yılmaz