Yürütme Kurulu 1. Toplantısı (21 Aralık 2013)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (21.12.2013)

 

Gündem No

Açıklama

Gündem 1

Görev dağılımı

Gündem 2

Gelecek toplantı tarihinin belirlenmesi

 YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

21.12.2013

34. TTB-UDEK Ankara’da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu

-

 

 

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

09.01.2014

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı

Ankara

 

 

 

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (21.12.2013)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Figen Özgür, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Ersin Yarış, Dr. Umut Akyol, Dr. Ertan Yılmaz, Dr. Önder Aydıngöz katıldı. Dr. Muzaffer Başak mazaretli.

 

G 1

Görev dağılımı

K 1

TTB-UDEK 21.12.2013 tarihinde Ankara’da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Yürütme Kurulu üyeliklerine Dr. Tunçalp Demir, Dr. Figen Özgür, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Bülent Erbil, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Ertan Yılmaz, Dr. Ersin Yarış ve Dr. Orhan Odabaşı, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) Temsilciği’ne Dr. Umut Akyol seçilmişlerdir.

Yeni seçilen TTB-UDEK Yürütme Kurulu 21.12.2013 tarihinde yapmış olduğu ilk yürütme kurulu toplantısında, aşağıda belirtilmiş olan görev dağılımını yaparak çalışmalarına başlamıştır. 

                Başkan                  : Dr. Tunçalp Demir

                II. Başkan            : Dr. Figen Özgür

                Genel Sekreter     : Dr. Orhan Odabaşı

                Muhasip Üye       : Dr. Bülent Erbil

                Üye                        : Dr. Ersin Yarış

                Üye                        : Dr. Muzaffer Başak

                Üye                        : Dr. Umut Akyol

                Üye                        : Dr. Ertan Yılmaz

                Üye                        : Dr. Önder Aydıngöz

 

G 2

Gelecek toplantı tarihinin belirlenmesi

K 2

Sonraki toplantının 09 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da yapılmasına

 

 YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

21.12.2013

34. TTB-UDEK Ankara’da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu

-

 

 

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

09.01.2014

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı

Ankara