30 Eylül 2013

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

30.9.2013

Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Saat: 14.00-15.00

Gündem ve alınan kararlar

  1. Bir sonraki yürütme kurulu toplantı kararı 9.11.2013 olmasına rağmen bu toplantı TTB-UDEK tarafından yapılması gereken işler nedeniyle düzenlenmiştir.
    1. 19. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın ayrıntıları gözden geçirilmiştir.
    2. Uzmanlık alanları ile ilgili TTB-UDEK’e danışılan bir konu kapsamında aşağıdaki karar alınmıştır:

“Bir uzmanlık alanında ATUB çalışma guruplarına gönderilecek temsilciler ilgili alandaki üye dernekler tarafından belirlenir, TTB-UDEK tarafından onaylanarak ATUB yönetimine bildirilir. Temsilcilerin seçiminde derneklerin anlaşması beklenir. Aksi halde İlgili alanda iki derneğin yer alması durumunda TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nda her derneğin birer temsilci belirlemesi yöntemi benimsenmiştir.”

  1. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği tarafından e-posta ile iletilen yazıya TTB-UDEK üyelik sürecini aktaran bir bilgi mesajı yazılmasına karar verildi.
  2. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının İstanbul’da, 9 Kasım 2013 tarihinde yapılabileceği paylaşıldı.