21 Eylül 2013

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

21.9.2013

Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Saat: 12.00-13.30

Gündem ve alınan kararlar

  1. 19. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın 7 Aralık 2013 Cumartesi günü İstanbul’da, İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.
  2. TTB-UDEK 2013 yılı seçimli Genel Kurul toplantısının 21 Aralık 2013 Cumartesi günü Ankara’da yapılmasına karar verildi.
  3. “Nasıl bir üniversite?” konulu TTB tarafından organizasyonu yapılması planlanan toplantının tarihinin 20 Aralık 2013 olmasının TTB UDEK açısından uygun olduğu paylaşıldı. Bu toplantıya aktif katkı sunulması kararlaştırıldı.
  4. TTB-UDEK-UYEK çalışmaları için TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu ile görüşülerek derneklerin temsilcilerinin katılımının sağlandığı bir toplantı organizasyonunun önerilmesine karar verildi. Bu toplantının İstanbul’da 9 Kasım 2013 tarihinde yapılabileceği paylaşıldı.
  5. Gelen yazılar gözden geçirildi.
  6. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının İstanbul’da, 9 Kasım 2013 tarihinde yapılabileceği paylaşıldı.