09 Haziran 2013

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

9.6.2013

Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Saat: 10.00-13.00

Gündem ve alınan kararlar

 1. Mayıs ayı içinde yapılan CESMA toplantısı hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
  1. Avrupa yeterlik kurulu sertifikasyonu, Avrupa-Türkiye yeterlik kurulları arasında ilişki, vb. konularında Ekim ya da Kasım 2013 tarihinde UYEK işbirliğinde bir günlük etkinlik/çalıştay yapılabileceği konuşuldu. Bu kapsamda UYEK yürütme kuruluna sürecin aktarılması kararlaştırıldı. Program takviminin daha sonra belirlenmesi kararlaştırıldı.
 2. TTB tarafından yürütülmesi planlanan biber gazı ve sağlık riskleri konulu uzmanlık derneklerinin katkısıyla yapılacak olan çalışmada TTB-UDEK olarak katkı sağlanmasına karar verilmiştir.
 3. Çalışma koşulları ve hekimlik konulu TTB’nin yapılacağı çalışmalara TTB-UDEK olarak katkı sağlanmasına karar verildi.
 4. Türk Radyoloji Derneği’nin 21 Haziran 2013 tarihinde yapılacak yeterlik kurulu konulu çalıştayına TTB-UDEK olarak katkı sağlanmasına karar verildi.
 5. 2013 yılı TTB Genel Kurulu’na TTB-UDEK temsiliyetinin sağlanacağı paylaşıldı.
 6. TUK üyesi, TTB temsilcisinin Eylül 2013 tarihinde yapılacak toplantıya davet edilmesine, bilgi paylaşımı üzerinden TTB-UDEK olarak yapılacakların planlanmasına karar verildi.
 7. TTB-UDEK-UYEK çalışmaları hakkında bilgi verildi.
  1. 2 Mayıs 2013; Kocaeli toplantısı
  2. 18 Mayıs 2013; yol haritası toplantısı
  3. Yapılan iki yürütme kurulu toplantısı
 8. 8 Haziran 2013 tarihli EĞİTİCİ GELİŞİM ÇALIŞTAYI hakkında paylaşımda bulunuldu.
 9. İstanbul-Cerrahpaşa asistan grubunun yaptığı çalışmalarla ilgili olarak TTB-UDEK-AGUH işbirliğinin kurulmasının yararlı olacağı paylaşıldı.
 10. UDEK ve UYEK çalışmalarının kurulduğu günden bu yana yaptıkları çalışmaları ile değerlendirilmesinin yararlı olacağı paylaşıldı. Çalışmaların iki kademeni yapılabileceği kararlaştırıldı:
  1. UDEK yürütme kurullarında çalışan üyeler
  2. Uzmanlık dernekleri temsilcileri
 11. UDEK çalışmalarına ilişkin geribildirim alınmak üzere form derneklere gönderilmesine karar verildi. Form içeriğinin yakın süreçte tamamlanması paylaşıldı.
 12. Hekime yönelik şiddetin önlenmesi konulu TTB tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
 13. Yaz döneminde iletişimin e-posta ve telefon iletişimi üzerinden yürütülmesine karar verildi.
 14. Derneklere yapılan ziyaretlerin sürdürülmesi konuşuldu.
 15. Bir sonraki toplantının 14 Eylül 2013 tarihinde saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.
  1. Toplantının bir bölümünde geçmişten bu yana UDEK çalışanlarının davetinin yapılmasına karar verildi (13.00-16.00).
  2. Uzmanlık dernekleri temsilcileri ile toplantının da 15 Eylül 2013 Pazar günü saat 10.00-13.00 arasında yapılmasına karar verildi.