15 Eylül 2012

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

15.9.2012, Cumartesi

Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Saat: 13.00-6.00

Özet Bilgi Raporu

Gündem ve alınan kararlar

 1. Geçmiş dönem çalışmalarına dair paylaşımda bulunuldu.
 2. Gelecek dönem çalışmalarının planlanması
  1. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın 22-23 Aralık 2012 tarihinde İzmir’de, İzmir Tabip Odası işbirliğinde yapılmasına karar verildi.
  2. Dr. Füsün Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı’nın olağan tarihinde, 2013 yılında Ankara’da yapılmasına karar verildi.
  3. Olumlu deneyimler rehberi ile ilgili derneklere hatırlatma yapılmasına karar verildi.
  4. Tanınmışlık listesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.
  5. UYEK çalışmaları ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
  6. Çalışma grupları sistematiği tekrar gözden geçirildi.