07 NİSAN 2012

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı

7.4.2012, Ankara

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Saat: 16.30-17.30

Gündem ve alınan kararlar

  1. UYEK ile işbirliği içinde 7 Nisan 2012 tarihinde yapılan özgün alan standartları çalıştayının değerlendirilmesi yapıldı.
  2. TTB-UDEK-AGUH ortak toplantısı için 12 Mayıs 2012 tarihinin uygun olduğu, bu konuda TTB-UDEK-AGUH üyelerine çağrı yapılabileceği kararlaştırıldı.
  3. TTB-UDEK Çalışma Yönergesi ile ilgili değişiklik için Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 16 Haziran 2012 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının 12 Mayıs 2012 tarihinde

Ankara’da yapılması kararlaştırıldı.