16 Ekim 2011

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

16.10. 2011 (Saat: 12.00-16.00)

 

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi, Ankara

 

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

 

  1. 26-27 Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan XVII. TUEK programına son şekli verildi. İlgili duyuruların en kısa süre içinde yapılması kararlaştırıldı.
  2. 25 Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı hakkında görüşüldü. Program netleştirildi.
  3. Daha önceden kararlaştırılan ve 27 Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan TTB-UDEK Seçimli Genel Kurulu’nun hazırlıkları paylaşıldı.
  4. Asistan ve Genç Uzman Hekim grubunun Van’da 12-13 Kasım 2011 tarihlerinde düzenleyeceği Mecburi Hizmet Zirvesi toplantısının ayrıntıları konuşuldu.
  5. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin İstanbul’da yapılacak olan Kurum Ziyareti ekibine TTB-UDEK üyeleri Prof. Dr. Mehmet Demirhan ve Prof. Dr. Süleyman Özyalçın’ın katılması kararlaştırıldı.