10 Eylül 2011

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

10.09. 2011 (Saat: 11.00-15.00)

 

Türk Tabipleri Birliği

 

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

 

 1. Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan TUEK içeriğinin oluşturulması hakkında paylaşımda bulunuldu.
 2. Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı hakkında görüşüldü.
 3. Genel Kurul hazırlığı konusunda paylaşımda bulunuldu. Aşağıdaki hazırlık başlıklarına yönelik çalışma yapılması kararlaştırıldı:
  1. Genel Kurul’da basımı tamamlanarak dağıtımı yapılacak olan TTB-UDEK Bülteninin hazırlığı hakkında konuşuldu. Bütün YK üyelerinin birer konuda yazı yazmalarının beklendiği hatırlatıldı. Yazıların Kasım 2011 başına kadar tamamlanması istendi.
  2. TTB-UDEK üyesi derneklerin yıllık üyelik aidatlarını öderken hekim dışı üyelere ilişkin ödeme yapılmaması konusunda gelen talepler hakkında konuşuldu. Genel Kurul kararı olarak belirlenen bu sürece ilişkin Genel Kurul’a öneri olarak Genel Kurul sonrası dönem için üyelik aidatlarının hekim üye sayısı üzerinden hesaplanabileceği ile ilgili ödemenin yapılmasının uygun olduğu kararlaştırıldı. Bu konuda TTB-UDEK’e gelen iki farklı dernek talebine de bilgilendirme yazısının yazılması kararlaştırıldı.
 4. Vakıf hastaneleri çalışması ile ilgili sürecin TTB-Yönetim Kurulu sekreteri ile konuşulmasına karar verildi.
 5. STE Standartları kitap hazırlığının ve basımının Kasım ayında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar yapılması kararlaştırıldı.
 6. Asistan ve genç uzman hekimlerin hazırlıkları paylaşıldı. Bu konuda AGUH yürütme kurulu temsilcisi ile bir ortak paylaşım toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
 7. Asistan ve Genç Uzman Hekim grubundan TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na yönlendirilen mesajlar/mektuplar paylaşıldı.
 8. Çalışma grupları çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.
 9. Özel kuruluşlar tarafından eğitimler verilmesi konusunda görüşler paylaşıldı. Bu tür etkinliklerin SMG etkinliği olarak değerlendirilebileceği paylaşıldı. İlgili derneğin öncelikle resmi başvurularını tamamlaması, kurs programını kredilendirme sağlamak üzere TTB Kredilendirme birimine bildirmesi ve genel olarak bu tür etkinliklerin SMG çalışmaları kapsamındaki sürece uygun yapabileceği paylaşıldı.
 10. UYEK Genel Kurulu 24 Eylül 2011 tarihinde yapılacağı bilgisi verildi.
 11. E-bülten hazırlığı için dokümanların sorumlu yürütme kurulu üyesine iletilmesi kararlaştırıldı.
 12. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının 16 Ekim 2011 Pazar saat 13.00-17.00 arasında yapılması kararlaştırıldı.