27 Şubat 2011

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI RAPORU

 

27.2.2011 (11.00-16.00)

 

TTB Merkez Konsey Binası, Ankara

  GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

 Geçmiş dönem bilgilendirme ve geçen dönemden kalan yapılacak işlerin tamamlanması için gereken çalışmalar üzerinde konuşuldu.

 1. E-bülten hazırlığı paylaşıldı. Görüşler alındıktan sonra bültenin web sayfasına yerleştirilmesi ve üye derneklere iletilmesi kararlaştırıldı.
 2. UYEK çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
  1. Türk Cerrahi Derneği’nden gelen Yeterlik Kurulu yapısı ile ilgili mektup içeriğinde yer alan görüş hakkında derneklere yazı yazılması kararlaştırıldı. İçerik UDEK YK’da tekrar görüşülmüştür.
  2. TTB Temsilcisinin giderlerinin uzmanlık derneği tarafından yapılmasının derneklere yazı ile tekrar hatırlatılması kararlaştırıldı.
  3. UYEK ile ilgili yazışmaların UDEK sistematiği içerisinde derneklere UDEK üzerinden iletilmesi önerildi.
 3. Standartlarla ilgili çalıştaylar ve taslak raporları hakkında bilgi verildi.
  1. STE/SMG ulusal standartları
  2. Mezuniyet Sonrası GENEL (GLOBAL) STANDARTLAR dokumanın son versiyonu ile ilgili olarak aşağıdaki konularla ilgili görüş oluşturuldu:
   1. Uzmanlık dernekleri yönetim kurullarına görüş için iletilmesi kararlaştırıldı.
   2. Bu dokumanın tamamlanmasından sonra uzmanlık derneklerinden ALANA ÖZEL STANDARTLARIN belirlenmesi ile ilgili ikinci aşama çalışma yapması paylaşıldı (http://acgme.org/acWebsite/home/home.asp vehttp://gmc-uk.org/ sayfalarında yer alan örneklerden yararlanılarak)
 4. Uzlaşı ve harmonizasyon çalışmaları hakkında paylaşımda bulunuldu.
 5. Genç Uzman ve Asistan Hekimler Çalışma Grubu yönergesinin yürütme kurulu tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir. Kasım 2011 tarihinde yapılacak seçimli genel kurula kadar grubun yapmak istediği çalışmalar ve TTB-UDEK’ten beklentilerini isteyen bir mektup yazılmasına karar verildi.
 6. Vakıf Üniversiteleri anket formuna son şeklinin verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının

1.05.2011 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konsey Binasında yapılması kararlaştırıldı.