09 Ekim 2010

TTB-UDEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

09.10. 2010, ANKARA

(13.00-15.00)

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR

 1. 18 Eylül 20102010’da yapılan yürütme kurulu toplantısından bu yana çalışma konularında bilgilendirme yapılmıştır.
 2. 9 Ekim 2010 tarihinde (aynı gün) sabah uzmanlık dernekleri temsilcileri ile yapılan toplantı değerlendirmesi yapılmıştır. TTB-Kredilendirme sürecinin aktarımının da yapıldığı toplantıda TTB gündeminde yer alan temel başlıkların aktarılmasının olumlu olduğu görüşü paylaşılmıştır.
 3. XVI. TUEK programı üzerinde konuşulmuştur. Bu konuda uzmanlık derneklerinin her türlü desteğinin istenmesi kararlaştırılmıştır.
 4. TTB-UDEK Genel Sekreterinin 28 Eylül 2010 tarihinde katıldığı TTB-Hukuk Bürosu ve TTB-Merkez Konsey toplantılarında TTB ve TTB-UDEK işbirliği konularında konuşulan başlıklar aktarılmıştır.
 5. 23 Ekim 2010 tarihinde ulusal uzmanlık eğitimi STE/SMG standartları ile ilgili yapılacak çalıştaya derneklerden ikişer temsilci istenmesi için yazı yazılmasına karar verilmiştir.
 6. TTB-UDEK Bülteninin beşinci sayısının 6 Kasım 2010 tarihine kadar çıkarılması kararlaştırılmıştır.
 7. 6 Kasım 2010 tarihinde TTB’de yapılacak olan Seçimsiz Olağan Genel Kurul ile ilgili duyurunun uzmanlık derneklerine e-posta ile iletilmesine karar verilmiştir. Genel kurul gündemi aşağıdaki şekildedir:

 

TTB-UDEK 31. GENEL KURUL GÜNDEMİ

6 KASIM 2010; TTB MERKEZ KONSEY

(10.00-1300)

 

 1. Açılış
 2. Divan Başkanlığı’nın seçimi
 3. TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın konuşması
 4. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı’nın konuşması
 5. TTB-UDEK-UYEK çalışmaları hakkında bilgilendirme
 6. ATUB çalışmaları hakkında bilgilendirme
 7. TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2009-2010 Dönemi Çalışma Raporunun sunumu
 8. Mali Raporun sunumu
 9. TTB-UDEK Çalışma ve Mali Raporlarının tartışılması ve oylanması
 10. Üyelik başvurularının Genel Kurul tarafından değerlendirilmesi
 11. XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hakkında bilgilendirme
 12. Dilek ve Temenniler