18 Eylül 2010

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

18.09.2010, ANKARA

(10.00-12.00)

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR

  1. 6 Temmuz 2010’da yapılan yürütme kurulu toplantısından bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
  2. Mali konularda bilgi alınmıştır.
  3. Güz dönemi için aşağıdaki konularda planlamalar yapılmıştır:
  1. 9 Ekim 2010 tarihinde uzmanlık dernekleri temsilcileri ile toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda kredilendirme süreci hakkında bilgi paylaşımı planlanmıştır.
  2. 23 Ekim 2010 tarihinde ulusal uzmanlık eğitimi STE/SMG standartları ile ilgili bir çalıştay yapılmasına karar verilmiştir.
  3. XVI. TUEK programı üzerinde çalışılmıştır.
  4. 6 Kasım 2010 tarihinde Olağan Seçimsiz Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.
  1. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının 9 Ekim 2010 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.