06 Temmuz 2010

TTB-UDEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

06.07.2010, ANKARA

 

(11.30-13.30)

 

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

 

 1. Aşağıdaki konularda 13 Haziran 2010 toplantısından bu yana çalışma konularında bilgilendirme yapılmıştır.

 

  1. UYEK çalıştayı ve genel kurulu ile ilgili değerlendirme yapılmıştır.
  2. Gönderilen ve web sayfasına eklenen aşağıdaki raporlar sunulmuştur:
 1. a.      Tıp Bilişimi Çalıştayı raporu
 2. b.      UYEK Genel Kurul Raporu
 3. c.      UYEK Resertifikasyon çalıştayı raporu
 4. d.      TUEK ile ilgili konu başlıklarına dair uzmanlık derneklerinden görüş talebi yazısı
 5. e.      Sağlık meslekleri kanun taslağı ile ilgili bilgilendirme yazısı
 6. f.      E-bülten
 7. a.      Bir önceki YK toplantısında alınan görevlerinin tamamlanma durumu gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki konu başlıklarında çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır:
  1. Vakıf üniversiteleri ile ilgili çalışma sürdürülecektir.
  2. Şef ve Şef yardımcılığı sınav sürecine ilişkin bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Sınavla ilgili kanıta dayalı bilgi toplanması için veri toplama formu oluşturulması kararlaştırıldı.
  3. Muayenehane ve SGK ödemesi konusunda gelen yazı hakkında görüşülmüştür.
  1. Tıp Dünyası gazetesinde yer alan TTB-UDEK çalışmaları paylaşılmıştır. Tıp Dünyası gazetesinde TTB-UDEK’ten Haberler köşesi yapılması konusunda yayın kuruluna görüş iletilecektir.
 1. Yönetim Kurulu dönem çalışmalarının planlanması yapılmıştır.

 

  1. XVI. TUEK programı üzerinde konuşulmuştur.
 1. a.      Aşağıdaki konular önerilmiştir.
  1. Uzmanlık derneklerinin yapılanma biçimleri-uzmanlık eğitimine yansıması
  2. UYEK paneli
  3. Asistan paneli/örgütlenmesi
  4. e-log book
  5. e-sağlık/tıp alanında konu ve/veya genel cerrahi derneğinin önerisi paralelinde uems temsilcisi
  6. Yüksek teknoloji
  7. Uzmanlık eğitiminde ayrışan (derinleşen) üniversiteler ve eğitim hastaneleri
  8. Başarı öyküleri
  9. Uzmanlık dernekleri ve medya iletişimi

10.  SUT ve uzmanlık eğitimi

11.  TUKMOS

12.  Rotasyonlar

13.  Arşivden seçkiler

14.  Performans sisteminin uzmanlık eğitimine etkileri

15.  İşgücü ve işyükü

16.  Sanal öğrenme

 1. b.      TUEK programına katkı için çalışma gruplarına yazı yazılması (kararlaştırılmıştır.
 2. c.      İTO’ya işbirliği için yazı yazılmasına karar verilmiştir.
  1. Ulusal Uzmanlık Eğitimi Standartlarının belirlenmesi çalışması konusu sürdürülecektir.
  2. TTB Faaliyet raporuna TTB-UDEK web sayfasından link konulması kararlaştırılmıştır.
  3. E-bülten için yönetim kurullarının değiştiği bilgisi TTB-UDEK’e ulaşan uzmanlık dernekleri paylaşılmıştır.