16 Mayıs 2010

TTB-UDEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
16.05.2010, Ankara
(9.00-13.00)

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR

 1. Evraklar hakkında bilgilendirme ve geçen toplantıdan bu yana yapılanların özetlenmesi
 1. a. Yeterlik kurulu başkanlarının listesinin yapılması ve boardlarının olup olmadığı, board sınavlarının yapılma durumu, ziyaret programlarının yapılma durumları, sınavlara kaç kişinin girip girmediği, asistan karnesinin varlığı gibi bilgilerin alınması için derneklere yazı yazıldı.
 2. b. UYEK Genel Kurulu’nun ve çalıştayının 13 Haziran 2010 Pazar günü Ankara’da TTB Merkez Konsey binasında yapılması ile ilgili görüşme UYEK başkanı ile yapıldı.
 3. c. Ulusal Uzmanlık Eğitimi Standartları belirleme çalışması ve Türkiye Mezuniyet Sonrası Eğitim Standartları dokumanı hazırlanması konusu ile ilgili olarak gerekli görüşmeler yapıldı.
 4. d. Üyelik için başvuran derneklere yanıt yazıları iletildi.
 5. e. Web çalışmaları için toplantı yapıldı. Toplantının ardından Web sayfasının yeni şekli kullanıma açıldı.
 6. f. Web sayfasında yer alan başvuru kriterleri belgesinin şekilsel olarak yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırıldı (var olan dernekler, gözlemci-asil üyelik beklentileri, vb). Derneklerin duyuru için iletmiş olduğu duyurularına web sayfasında yer verilmesi için belge elektronik ortamda paylaşıldı.
 7. g. Hekimlerin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırması ile ilgili dernek temsilcileri ile bir araya gelinmesi konulu toplantı 19 Nisan 2010 tarihinde TTB Merkez Konsey Binasında saat 18.00 da yapıldı. TTB görüşlerini oluşturdu. İlgili dokuman TTB ve TTB-UDEK web sayfalarına yerleştirildi.
 8. h. Asistan ve genç uzmanlar çalışma grubu oluşturulması için 16 Mayıs 2010; saat 9.00-13.00’de TTB-UDEK Yönetim Kurulu toplantısı içerisinde yapılması kararlaştırıldı. İlgili yazılar kurumlara iletildi.
 9. i. E-sağlık çalışma grubu tarafından 28 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenecek çalıştaya ilişkin duyuru derneklere e-posta aracılığı ile gönderildi.
 10. j. Derneklere rotasyonlar konusunda görüşlerini soran yazı iletildi.
  1. a. Derneklere üyelik aidatlarının verilmesi konusunda TTB-UDEK saymanı tarafından iletişimin kurulması kararlaştırıldı.
  2. b. İstanbul’da yapılacak olan XVI. TUEK 10-12 Aralık 2010 tarihinde yapılmasına karar verildi. Derneklerden TUEK konuları için görüş alınması istenecektir.
  3. c. 10 Aralık 2010 Cuma günü; saat 10.00-12.00 arasında yapılacak olan TTB-UDEK Olağan Seçimsiz Genel Kurulu gündemi belirlenecektir.
  4. d. 10 Aralık 2010 Cuma günü; saat 13.00-17.00 arasında yapılmasına karar verilen Çalışma Grupları Genel Kurulu içeriği planlanacaktır.
  5. e. E-bülten konusunda görüşler paylaşıldı.
  6. f. Vakıf Üniversiteleri konulu araştırma üzerinde çalışıldı.
  7. g. Ülkemizde uzmanlık eğitimi veren kurumların mevcut profilini güncel ve doğru olarak ortaya konulması için çalışma kararı alındı.
  8. h. Türkiye Psikiyatri Derneği Ziyaret Programına (23 Haziran 2010; Hacettepe Üniversitesi) UDEK temsilcisi isminin iletilmesi kararlaştırıldı.
  9. i. UYEK Genel Kurulu 13 Haziran 2010 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Aynı gün “Ülkemizde Resertifikasyon Koşulları Nasıl Olmalıdır” konulu bir çalıştay yapılması planlandı.
  10. j. Dernekleri ilgilendiren önemli gün ve haftalar konularında çağrı yapılarak derneklerin toplumsal mesajlarını birlikte verebilme ortamını sağlayabilmenin uygun olacağı kararlaştırıldı.
 1. Geçen toplantıdan bu yana UDEK kapsamında alınan sorumlulukların yerine getirilme ile ilgili yapılacakların özetlenmesi (bütün üyeler)
 1. Uzmanlık Derneklerinin asistan temsilcileri ile saat 11.00-13.00 arasında toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda;
  1. Çalışma yönergesinin hazırlanmasına,
  2. Aralık ayında yapılacak olan çalışma gruplarının genel kurulunda asistan ve yeni uzmanlar çalışma grubu çalıştayının yapılmasına,
  3. Asistan ve Yeni Uzman Hekimler e-posta grubunun oluşturulmasına,
  4. Asistan hekimlikle ilgili uzmanlık derneklerine toplantı raporunun iletilmesine,
  5. Uzmanlık dernekleri bünyesinde asistan hekimlikle ilgili yapılan çalışmaların dokümantasyonunun yapılmasına,
  6. TTB-UDEK web sayfasında derneklere ait bilgiler arasına  “Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu”  butonunun eklenmesine karar verilmiştir.

 

Bir sonraki toplantı tarihinin

12 Haziran 2010 Cumartesi günü 14.00-17.00 arasında TTB-Merkez Konsey Binasında yapılması kararlaştırılmıştır.