09 Ocak 2010

2009-2011 Dönemi

 

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı

 

9.1.2010

 

TTB, ANKARA (10.00-16.00)

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

1.   Bilgilendirme yapılan konular aşağıda belirtilmiştir:

    1. 26 Aralık 2009 toplantısı

Komisyon müfredat üyelerinin davet edildiği toplantı yapıldı. Geniş katılımlı olan toplantıya dair bilgilendirme yapıldı. TTB-UDEK Ankara grubu 26 Aralık toplantısı değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Sağlık Eğitimi Genel Müdürü ile görüşme yapılması için randevu alınmasına karar verildi. 7 Ocak 2010 saat 18.00 de yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntılar aktarıldı.

  1. i.      Rotasyonlarla ilgili derneklerden gelen rotasyon bilgilerini TTB-UDEK’in belirlediği Müfredat Komisyonu Üyelerine iletilmesi kararlaştırıldı.
  2. ii.      13 Ocak 2010 tarihinde TAMGÜN konulu bir çalıştay yapılabileceği ifade edildi.
  1. Üyelik başvuruları/yol haritasının belirlenmesi ve TTB-UDEK’e yapılan başvurular üzerinden var olan kriterlere göre değerlendirmelerin yapılması kararlaştırılmıştır.
  2. Yeterlik kurulları multidisipliner komiteler (multidisciplinary joint committe) oluşturma konusunda bir taslak hazırlanmasına karar verilmiştir.
  3. Yönetim kurulu üyelerinin 2009-2011 yılında TTB-UDEK çalışmaları kapsamında özel olarak görev aldıkları konular belirlendi.
  4. Önümüzdeki dönem çalışmaları takvimlendirilmesi yapıldı.

 

Bir sonraki YK toplantısının

27 ŞUBAT 2010; SAAT 14.00 YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.