05 Aralık 2009

2009-2011 Dönemi

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı

 

5 Aralık 2009, İzmir

 

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

 

 1. Gündem akışında birinci madde üzerinde paylaşım yapılmıştır. 2007-2009 dönemi yürütme kurulu ile 2009-2011 dönemi yürütme kurulunun ortak toplantısı (tanışma-deneyimlerin paylaşılması, geçmişten iletilmesi istenen çalışmaları) gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde Süleyman Özyalçın, Rasit Tükel, Ali Özturt, Sema Anak, Mehmet Demirhan, Figen Özgür, Önder Okay, Ersin Yarış, İskender Sayek, Dilek Aslan, Mustafa Ünlü, Umut Akyol toplantıda görüşlerini iletmişlerdir. İleti sırasında 2007-2009 dönemi YK üyeleri paylaşımda bulunmuş, geleceğe dair önerilerini iletmişlerdir.
 • Çalışma gruplarının önemi-faaliyetlerini düşünerek yeni dönem koordinatörlerin belirlenmesi/duyurusunun yapılması önerilmiştir.
 • Yeni gözlemci üye başvuruları ile ilgili bilgi verilmiştir.
 • Uzlaşı kurulları ve harmonizasyon kurulu çalışmaları ile ilgili bilgi aktarılmıştır. Sağlık politikaları açısından gündem günceldir. Yeni gelişmeler karşısında HIZLI HAREKET ETMEK konusunda öneride bulunulmuştur. Internet iyi kullanılmalıdır. Refleks olarak geliştirilecek olan tepkiler dernekler nezdinde kabul edilebilirliği pekiştirmektedir.
 • 2009-2011 dönemi aylık toplantıların yapılmasının uygunluğu ifade edilmiştir.
 • Çalışma planı çok aktif olmalıdır.
 • UYEK daha aktif çalışabilir.
 • Çalıştaylar (yararlı ve katılım yüksek); UYEK çalıştayları sürdürülebilir.
 • Merkez konsey desteğinin sürdürülmesinin sağlanması uygun olur.
 • TUEK bütçesinin zaman içinde arttığı, bu noktada çözüm üretebilmenin önemi vurgulanmıştır.
 • Dr. Füsun Sayek Kurultayının takvimlendirilmesi gerekir.
 • Genel Kurul (yılda bir kez—ara genel kurul)—dernek başkan ve yöneticilerinin katılımı sağlanabilir.
 • ATUB genel kurul katılımının dışında çalışmalar yapılabilir. Geliştirilebilir.
 • UDEK bülten; e-bülten sürdürülmelidir. Sayısı ve hacmi artırılabilir. Bazı güncel konular yer alabilir.
 • E-bülten; yayını sürdürülmelidir. (ATUB e-bülteni gibi yayınlanabilir)
 • Web sayfasının gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 • ANA SAYFADA UDEK yer alması gerekir.
 • Tabip odalarının desteği alınabilir.

 

         2. Gündemin ikinci maddesi gereği görev paylaşımı yapılmıştır. Toplantının bu bölümünde 2007-2009 dönemi YK üyeleri Raşit Tükel, Ali Özyurt, Sema Anak) toplantıdan ayrılmışlardır. TTB-UDEK                 GENEL KURULUNDA SEÇİLMİŞ OLAN GENEL SEKRETER VE ATUB ÜYELERİ DIŞINDA olan üyelerin seçimi oybirliği ile tamamlanmıştır.

 • Başkan (İskender Sayek)
 • İkinci başkan (Mustafa Ünlü)
 • Genel Sekreter (Genel Kurul toplantısında seçim yapıldı) (Dilek Aslan)
 • Sayman (Önder Okay)
 • Figen Özgür'ün, Yıldıray Çete'nin ayrılması ile boşalan TTB-UDEK YK’da UYEK’ten sorumlu üye konumunda çalışması kararlaştırılmıştır. Konuyu bildiren bir yazının UYEK başkanlığına yazılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.
 • ATUB temsilcileri (Genel Kurul toplantısında seçim yapıldı); Umut Akyol ve İskender Sayek

 

         3. Geleceğe dair planlama-öneriler bölümünde öncelikle aylık toplantıların yapılmasının sağlanması kararlaştırılmıştır.