AVRUPA TIP UZMANLARI BİRLİĞİ /NÖROLOJİ TOPLANTISI

AVRUPA TIP UZMANLARI BİRLİĞİ /NÖROLOJİ TOPLANTISI TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EVSAHİPLİĞİNDE İSTANBUL'DA YAPILDI

Doç. Dr. Şerefnur Öztürk

UEMS Türk Nöroloji Derneği Temsilcisi

uemsfoto.jpgEuropean Union of Medical Specialists (UEMS) Neurology Section Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkelerde tıp eğitimi, özel dalların uzmanlık eğitimini düzenlemek, standardize etmek ve hasta bakımında kaliteyi yükseltmek  amacıyla kurulmuştur ve bu alanda en önemli organizasyon olarak aktivitelerini sürdürmektedir. Yılda iki kez değişik ülkelerde toplantılarını düzenleyen bu kuruluşa bu yıl bahar toplantısı için Türk Nöroloji Derneği ev sahipliği yapmıştır. Nöroloji alanında EU üyesi ve aday üye ülke temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda Türkiye Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Şerefnur Öztürk tarafından temsil edilmiştir. Ülke olarak tartışılan ve ele alınan konulara aktif katılımımızın olduğu bu toplantının EU üyesi ve aday ülkeler arasında tıp eğitimi ve hizmetinde işbirliğini sağlama sürdürmede önemli bir rolü vardır. Toplantı ilk gün, UEMS-EBN Başkanı Prof. Dr. Wolfgang Grisold'un UEMS'in yapılanması ve projeleri hakkında yaptığı konuşma ile başlanmıştır.  Toplantı, ilk gününde, tıp dünyasına önemli katkıda bulunmuş olan bilim adamımız Prof. Dr. Hulusi Behçet'in de anıldığı ve bu alanda önemli çalışmaları olan konuşmacıların (Prof. Dr. Aksel Siva, Prof. Dr. Tülay Kansu Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Gülşen Akman Demir) katılımı ile gerçekleştirilen Nöro-Behçet Sempozyumu ile zenginleştirilmiştir. Yüksek bilimsel standartda değerlendirilen sempozyum UEMS temsilcilerince ilgi ile izlenmiş ve bilgi alışverişi sağlanması yanı sıra Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aksel Siva, temsilcilere ortak projeler için çağrıda bulunmuştur.

uemsfoto1.jpgİkinci gün, temsilcilerin katıldığı toplantı süresince çeşitli konular ele alınmıştır; Bu konular aşağıdaki sıra ile gündeme alınmıştır.

1.      UEMS-EBN Board toplantısı süresince yeni bir proje olarak ortaya çıkan Avrupa Nöroloji Board sınavı süreci anlatıldı. İlk olarak bu yıl Avrupa Nöroloji Kongresi (ENS-Milano) sırasında yapılacak sınavda sınav komisyonunda yer almamız ve sınavın teknik desteğinin de Ege Üniversitesi -Tıp Eğitimi ABD tarafından yapılıyor olması, bu alanda ülkemizin öncü olması gurur vericiydi. Sınav için gelecek beklentileri dile getirildi ve eğitim alanında geliştirici, standardize edici rolünün nasıl artırılabileceği tartışıldı.

2.      UEMS-EBN bünyesinde board kurslarının geliştirilebilme potansiyeli tartışıldı ve Türkiye örneği anlatıldı.

3.      Nöroloji yandalları olarak nöroradyoloji, çocuk nörolojisi, nöroonkoloji, nörorehabilitasyon, nörolojik yoğun bakım, nöromuskuler insan gücü çerçevesinde tartışıldı  ve kaliteli hizmet ve eğitim kalitesi ve çeşitliliğinde yandalların önemi vurgulandı. Serebrovasküler hastalıkların en dünyadaki en yaygın görülen hastalıklardan biri olması dolayısı ile girişimsel olarak tedavi olanakları artmakta olan bu hastalık grubunun tedavisini üstlenmesi gereken nörolog ihtiyacının potansiyel artışı ve nöradyolojinin nöroloji yandalı olarak önemi ayrıca tarafımızca vurgulandı. Klinik nörofizyolojinin bağımsız bir dal olması benimsendi. Diğer disiplinler ile ilişkiler tartışıldı.

4.      Sürekli tıp eğitimi ve sürekli profesyonel gelişim kavramları tekrar gözden geçirildi ve ziyaret programları ile birlikte önemi vurgulandı.

5.      Uyku tıbbı, palyatif nöroloji, sürücülük ve epilepsi, etik problemlere ilişkin raporlar ilgili komisyonlar tarafından sunuldu.

6.      Avrupa genelinde beyin ölümü kriterleri ve algoritmalarında standart bir yaklaşımın olmadığı ve bunun uygulamada yarattığı sorunlar ve bu konuda yeni bir ülkeler arası araştırma anketi ve ortak yaklaşım sağlamaya yönelik çalışma önerisi tarafımızca sunuldu ve kabul gördü.

14 Mart tarihine denk gelmiş olan bu program ülkemiz hekimlerinin Avrupa ve dünyadaki yerini göstermesi bakımından da önemlidir. Çeşitli konularda rehberler ve ortak bildirgelerin hazırlandığı bu toplantının bilimsel işbirliği yanı sıra İstanbul'un zengin tarihi ve kültürel ortamında, ülkeler arası kültürel ve sosyal alışverişe de olumlu katkılar sağladığı düşünülmektedir.