05 Nisan 2008

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı İstanbul Tabip Odası -İstanbul

5 Nisan 2008

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun beşinci toplantısı, 5 Nisan 2008 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya yürütme kurulu üyelerimiz Raşit Tükel, Mustafa Ünlü, Ali Özyurt, Mehmet Demirhan, Sema Anak ve Semih Tatlıcan katıldılar. Dilek Aslan, Önder Okay, Yıldıray Çete ve ATUB-TTB temsilcisi Umut Akyol mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Raşit Tükel'in başkanlığında yapıldı.

 1. Çalışma grupları başkan ve sekreterlerine çalışmalarının hangi aşamada olduğunu bildiren bir rapor hazırlamaları için yazı yazılmasına , ayrıca 8 Haziran 2008 tarihinde yapılacak Çalışma Grupları Genel kurulu hazırlıklarına başlanmasına karar verildi.
 2. Çalışma alanları ile ilgili gelişmeler tartışıldı:
  1. Akreditasyon: Mehmet Demirhan, 30 Nisan 2008 tarihine kadar "Eğitim Kurumları Akreditasyon Yönergesi Taslağı"nı hazırlayarak yürütme kurulu üyelerine gönderecektir. 31 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak Akreditasyon Çalıştayında yönergeye son şekli verilecektir.
  2. Harmonizasyon: Birden fazla dernekle temsil edilen 7 alanda üyemiz 16 uzmanlık derneğinin temsilcileriyle, her bir uzmanlık alanının bir dernek tarafından temsil edilmesine yönelik harmonizasyon çalışmalarında bulunmak üzere, Harmonizasyon Kurulu'nun katılımıyla, ayrı ayrı toplantılar düzenlenmesine karar verildi. Sema Anak, Harmonizasyon Kurulu üyeleriyle görüşerek toplantı tarihlerinin belirlenmesini sağlayacak; uzmanlık dernekleri temsilcileri belirlenen tarihlerde Yürütme Kurulu tarafından yazılacak bir yazıyla toplantıya davet edileceklerdir.
  3. Uzmanlık dernekleri çalışmalarının izlenmesi: Mustafa Ünlü, derneklerin web sayfalarını inceleyerek her dernek için ayrı bir e-dosya hazırlamaya başlamıştır. Bu çalışmalar 11 Mayıs 2008 tarihinde sonlandırılarak web sayfasındaki dernek bilgileri güncellenecektir.
  4. Uzmanlık alanları Uzlaşı Kurulları: Raşit Tükel, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı ile yaptığı görüşmede, daha önce kendilerine iletilen konu ile ilgili yazılı görüşlerinin bildirilmesini istedi.
  5. Web çalışması: Raşit Tükel tarafından web sitesindeki UDEK bölümüyle ilgili bir değerlendirme sunuldu. UYEK ile ilgili içerikler Yıldıray Çete tarafından gönderildi. ATUB ile ilgili içerikler Umut Akyol tarafından 30 Nisan tarihine kadar hazırlanarak Sinan Solmaz'a gönderilecektir. Mustafa Ünlü derneklerle ilgili bilgileri güncelleyerek 11 Mayıs 2008 tarihinde web'e konması için Sinan Solmaz'a gönderecektir. Web sitesiyle ilgili eksikliklerin giderilmesi için Dilek Aslan ve Ali Özyurt'un gerekli çalışmaları yapmalarına karar verildi.
  6. ATUB ile ilgili bilgilendirme: 17-19 Nisan 2008 tarihinde Brüksel'de ATUB 50. yıl toplantısına ATUB-TTB temsilcisi Umut Akyol ve UDEK II. Başkanı Mustafa Ünlü'nün katılmasına karar verildi.
 3. Dr.Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayının düzenlenmesi için Önder Okay ve Semih Tatlıcan kurultay sekreterleri olarak görevlendirildi. 11 Mayıs 2008 tarihinde Ankara'da yapılacak kurultay programı için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.
 4. XIV.TUEK için program önerilerinin alınması için derneklere bir üst yazı yazılmasına, 28-30 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Salonunda yapılması planlanan Kurultay için Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığına salon tahsisi için başvurulmasına karar verildi.
 5. Mart-Nisan 2008 E-Bülten içeriği belirlendi. Ali Özyurt tarafından üyelerin onayından sonra bültenin iletilmesi kararlaştırıldı.

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Toplantı Gündemi

11 Mayıs 2008, Ankara

1. Çalışma alan sorumlularının sunumları

2. Çalışma grupları ile ilgili gelişmeler

3. Dr.Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı hakkında bilgilendirme

4. E-Bülten içeriğinin hazırlanması

5. Gelen evraklar

Toplantı saati ve yer daha sonra bildirilecektir.