08 Eylül 2007

XVIII.  TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

8 Eylül  2007

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 18. toplantısı 8 Eylül 2007 tarihinde TTB MK'inde yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt, Dr. Umut Akyol, Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Mustafa Ünlü  ve Dr. İskender Sayek katıldılar. Dr. Yıldıray Çete, Dr. Önder Okay, Dr. Ali Kocabaş ve Dr. Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı.

1. Uzmanlık derneklerinden istenen çalışma raporları görüşüldü. Dr. Mustafa Ünlü tarafından incelenen çalışma raporlarının eksik yanlarının giderilmesi için derneklere yazı yazılmasına, rapor göndermeyen derneklerden çalışma raporlarının tekrar istenmesine, gelen çalışma raporlarının Bülten'de yayınlanmak üzere Dr. Mustafa Ünlü tarafından gözden geçirilerek düzenlenmesine karar verildi.

2. TTB-UDEK Bülten'inin içeriği tartışıldı. Bültene konacak yazıların 24 Eylül 2007 tarihine kadar teslim edilmesi kararlaştırıldı.

                3. XIII. TUEK hazırlıklarına devam edildi. Kurultayın 30 Kasım, 1-2 Aralık 2007 tarihleri arasında İstanbul Tabip Odası evsahipliğinde İstanbul'da yapılmasına karar verildi. Kurultay için dernekler ve Ankara, İstanbul ve İzmir tabip odalarından panel ve konferans önerileri istendi. Birinci duyurunun tarih ve yer belirtilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, 6 Ekim 2007'de yapılacak TUEK Düzenleme Kurulu toplantısında, gelecek öneriler değerlendirilerek programa son halinin verilmesi kararlaştırıldı.

4. Gelen Evraklar incelendi. Gerekli yazışmaların ve Eylül ayı e-bülteninin Genel Sekreter tarafından yapılmasına karar verildi.