14 Temmuz 2007

XVI.  TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

14 Temmuz  2007

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 17. toplantısı 14 Temmuz 2007 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Önder Okay ve Dr. Mustafa Ünlü katıldılar. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Ali Kutsal, Dr. Mustafa Morkoyun ve Dr. Umut Akyol mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı.

1. Uzmanlık derneklerinden istenen çalışma raporları görüşüldü. Dr. Mustafa Ünlü tarafından incelenen çalışma raporlarına 87 uzmanlık derneğinin 32'i yanıt vermişti. Derneklerin web sayfaları incelenerek eksikliklerin giderilmesi, eksik kalan diğer yönlerin tamamlanması için derneklerle ilişkiye geçilmesi ve sonuçların rapor haline getirilmesine karar verildi.

2. Dr. Raşit Tükel tarafından hazırlanan taslak üzerinden yapılan çalışma sonucu TTB-UDEK'e üye olma koşulları gözden geçirilerek yeni başvuran ve halen üye olan dernekler için ayrı ayrı üyelik ölçütleri geliştirildi. Bu ölçütler doğrultusunda hem yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi, hem de mevcut üyelerin koşullara uyup uymadıklarının gözden geçirilerek geri bildirimde bulunulması kararlaştırıldı.

3. Genel Kurula kadar bir bülten çıkarılmasına; bültende çalışma gruplarının raporları ve eylem planları, derneklerin çalışma raporlarının bir değerlendirilmesi, yeni başvuran ve halen üye olan dernekler oluşturulan üyelik ölçütlerine yer verilmesi kararlaştırıldı.

4. Bir sonraki toplantının Eylül ayında, UDEK Genel Kurulununun da 20 Ekim 2007 tarihinde yapılmasına karar verildi.

Prof. Dr. Raşit Tükel                                          Doç. Dr.Yıldıray Çete        Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Ali Kutsal                                             Dr. Önder Okay                   Prof. Dr.Ali Kocabaş

Prof. Dr. Mustafa Ünlü                                       Dr. Mustafa Morkoyun     Prof.Dr.Sinan Adıyaman