23 Mart 2007

XV. TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

23 Mart 2007

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 15. toplantısı 23 Mart 2007 tarihinde saat 16.00-19:00 arasında İTO'da yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr.Ali Kocabaş, Dr.Yıldıray Çete, Dr.Ali Kutsal, Dr. Mustafa Ünlü ve Harmonizasyon Komitesi Başkanı Dr.İskender Sayek katıldılar. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Umut Akyol,Dr. Önder Okay ve Dr.Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı:

1. İlk olarak önümüzdeki dönem toplantılarının tarihleri belirlendi ve gündemleri oluşturuldu.

14 Nisan 2007

10:00-10:30 UDEK YK ve Çalışma Grupları YK (ortak toplantı)

10:30-13.00 1. UDEK YK

2. Çalışma Grupları YK (ayrı ayrı toplantı)

13.00-13.30 Yemek Arası

13:30-15:30 1. UDEK YK ve Çalışma Grupları YK (ortak toplantı)

2. UYEK YK

15.30-16.30 UDEK YK ve UYEK YK (ortak toplantı)

16:30-17:30 UDEK YK

5 Mayıs 2007

10:00-13:00 UDEK YK

13:00-17:00 UYEK Genel Kurulu

17:00-18:00 UDEK YK

 

1 Haziran 2007

16:00- 20:00 TTB MK-UDEK YK ve Dernek Başkanları

20:00- 23:00 Dernek Başkanları ile Yemek

 

2 Haziran 2007

UDEK Genel Kurulu

10:00-12:00 Konferanslar (Çalışma grupları tarafından hazırlanacak)

13:00-16:00 Çalışma grupları faaliyetlerinin sunumu

16.00-18.00 UDEK YK

 

2. 14 Nisan 2007 UDEK - Çalışma grupları toplantısında çalışma gruplarından raporlarını standart bir formatta hazırlamaları istenecek, daha sonra hazırlanan raporlar 15 Nisan 2007 tarihinde derneklere gönderilecektir. Çalışma grupları yürütme kurulu üyelerine e-posta yoluyla toplantı daveti yapılacaktır.

3. Uzmanlık derneklerinden gelen yeni üyelik başvurularında aranması gereken ölçütlerin yeniden belirlenmesi için 5 Mayıs UDEK YK toplantısında konunun görüşülmesi ve sonbaharda yapılacak olan UDEK seçimli Genel Kurulu'nun gündemine alınmasına karar verildi. Ayrıca, aynı Genel Kurulda toplantılara devamsızlık durumunda UDEK YK üyeliğinden çıkarılma koşullarının görüşülmesi kararlaştırıldı.

4. Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) başkanının başvurusu üzerine Hukuk bürosunun hazırladığı görüşün, UYEK başkanının yazısıyla birlikte TTMYK başkanına ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'ne bir üst yazı ile gönderilmesine,

5. Farklı uzmanlık alanlarını temsil eden dernekler arasında ortaya çıkan, uzmanlık alanlarının sınırları ve kesişme noktalarıyla ilgili sorunların ele alınması ve çözüm yollarına ilişkin ilkeler oluşturmak üzere kurulan Uzmanlık Alanları Görev Grubu'nun 7 Nisan 2007 tarihinde Dr. İskender Sayek başkanlığında toplanmasına,

6. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin (EKMUD) kongresine Dr. Ali Kutsal'ın katılmasına,

7. E-Bültenin Dr. A. Özyurt tarafından hazırlanmasına karar verildi.

14 Nisan 2007 TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1. 1 Haziran dernek başkanları toplantısı gündeminin oluşturulması.

2. TTB-UDEK Genel Kurulu gündeminin belirlenmesi

3. UDEK Çalışma Grupları ve UYEK YK ile ortak toplantı yapılması

4. Uzmanlık Alanları Görev Grubu'nun toplantısı sonuçları sunumu. Dr. İskender Sayek

5. ATUB toplantısı hakkında bilgilendirme. Dr.Umut Akyol

6. Gelen Evrak

7. E-Bülten yazı işleri toplantısı

4 Mayıs 2007 UDEK YK toplantısı gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: TTB MK

Saat : 10:00-18:00

Prof. Dr. Raşit Tükel Doç. Dr.Yıldıray Çete Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Ali Kutsal Dr. Önder Okay Prof. Dr.Ali Kocabaş

Prof. Dr. Mustafa Ünlü Dr. Mustafa Morkoyun