06 Mayıs 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı
6 Mayıs 2006

    TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 6. toplantısı 6 Mayıs  2006 tarihinde saat 15:30-19:00 arasında  TTB Merkezinde yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Önder Okay, Dr. Sinan Adıyaman ve Dr. Yıldıray Çete  katıldılar. Dr. Ali Kutsal ve Dr. Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı:

1-UYEK Yönergesi ve Yeterlik Kurulu Yönergesi taslağı UYEK Genel Kurul gündeminde tartışıldı ve bazı değişiklik önerileriyle kabul edildi. Yeni yönergeler Dr. Yıldıray Çete tarafından düzeltilerek UYEK üyelerine gönderilecek ve web ortamına konulacaktır.

2-6 Mayıs 2006 tarihinde yapılan TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu sonucu yeni Yürütme Kurulu seçildi. Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısında başkanlığa Dr. Münir Kınay, ikinci başkanlığa Dr. Tolga Dağlı, sekreterliğe Dr. Yıldıray Çete, üyeliklere Dr. Oya Bayındır ve Dr. Şükrü Solak'ın seçildikleri öğrenildi. Yeni Yürütme Kurulu üyeleriyle tanışılarak, yeni dönem çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

3-Dr. Mustafa Ünlü görev aldığı çalışma alanı kapsamında hazırladığı  "Araştırmalar ve Uzmanlık Dernekleri" başlıklı raporunu sundu.

4-Dr. Önder Okay hazırladığı  Halk Sağlığı alanıyla ilgili UDEK beklentileri ve görüşlerini içeren metni okuyarak tartışmaya açtı. Metnin rapor haline getirilmesine karar verildi.

5-Dr. Önder Okay İnsan Gücü Planlaması ile ilgili düzenleme kurulu için önerdiği üyeleri bildirerek, bu kurulun derneklerden gelecek üyelerle genişletilmesi önerisini getirdi. Öneri kabul edilerek derneklere bir üst yazıyla kurula üyelik için isim bildiriminde bulunmalarının istenmesine karar verildi.

6-Dr.Yıldıray Çete UYEK Çalıştay'ının 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında İzmir'de yapılacağını belirterek hedef katılımın 22 olduğunu ve bu sayıya ulaşıldığını belirtti.

7-Dr. Raşit Tükel 24 Nisan 2006 tarihinde Danıştay 1. Dairesinde yapılan ve Sağlık Bakanlığı, YÖK, GATA, TTB, TTB-UDEKTürk Diş Hekimleri Birliği ve Adli Tıp Kurumu temsilcilerinin katılımıyla yapılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Danıştay Başkanının uzlaşma çağrısı yaparak bitirdiği toplantının 15 Mayıs 2006 tarihinde tekrar edileceği bilgisini verdi.

8-Dr. Raşit Tükel Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün (SEGM) çağrısı üzerine Türkiye Psikiyatri Derneği adına katıldığı ve müfredat ve asistan karnesi hazırlanması konularının görüşüldüğü toplantı hakkında bilgi verdi. TTB-UDEK olarak SEGM ile görüşmelerde ortak bir tavır sergilenmesini sağlamak için TTB-UDEK görüşlerini içeren bir mektup yazılmasına karar verildi.

9-E-Bülten Mayıs ayı içeriği tartışılarak belirlendi.

10-TTB-UDEK Çalışma Programı doğrultusunda oluşturulan 6 alanla ilgili olarak hazırlanan raporların ortaklaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla uzmanlık dernekleri temsilcilerinin katılımıyla 1 Temmuz 2006 tarihinde Ankara'da bir toplantı düzenlenmesine; davet  mektubunun Dr. Ali Kocabaş tarafından yazılmasına; derneklerden gelecek yanıtlar doğrultusunda belirlenecek katılımcı sayısı göz önüne alınarak toplantı yeri ve programının 31 Mayıs 2006 tarihine kadar derneklere gönderilmesine karar verildi.

23 Haziran 2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1.    Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu toplantısı sonuçlarının sunumu. Dr. Raşit Tükel 
2.    Yıldıray Çete tarafından UYEK Çalıştayı sonuçları hakkında bilgilendirme
3.    Danıştay I. Dairesinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı görüşmeleri hakkında bilgilendirme
4.    S.B. SEGM müfredat ve asistan karneleri ile ilgili görüşmelerinin değerlendirilmesi
5.    1 Temmuz Çalışma grupları toplantısı hakkında son durumun değerlendirilmesi
6.    E-Bülten yazı işleri toplantısı
7.    Gelen Evrak     
8.    Temmuz ayı gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: TTB Merkezi -Ankara 
Saat             : 10:30-17:00

Prof. Dr. Raşit Tükel            Prof. Dr. Ali Kutsal           Dr. Ali Özyurt
Prof. Dr. Sinan Adıyaman     Prof. Dr. Ali Kocabaş         Doç. Dr. Yıldıray Çete
Prof. Dr. Mustafa Ünlü         Dr. Önder Okay                Dr. Mustafa Morkoyun