• Asistan sürelerinin pandemi nedeni ile uzaması hakkında UDEK Görüşü

  TTB-UDEK olarak, özellikle son yıl asistanlarının, (kendi isteklerine bağlı olmak üzere) pandemi nedeni ile kaybedilen sürenin, eğitim sürelerine eklenmesi seçeneğine sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

 • COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler

  Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi

 • Çocuk yaşta evlilik ve doğum çocuğun ruh ve beden sağlığını bozar

  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği`nin çocuk yaşta yapılan evliliklerle ilgili görüşü

 • Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz!

  COVID-19 ile ilgili araştırmaların Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlı olması ve Sağlık Bakanlığı’nın araştırmaları kısıtlayıcı yaklaşımının bilimsel açıdan kabul edilemeyeceği bildirildi.

 • COVID-19 Hakkındaki Bilimsel Araştırmaların Sağlık Bakanlığı’na Yapılacak Bildirime Tâbi Tutulması Sakıncalıdır

  COVID-19 Hakkındaki Bilimsel Araştırmaların Sağlık Bakanlığı’na Yapılacak Bildirime Tâbi Tutulması Sakıncalıdır

 • COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler

  COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler

 • Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır.

  Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna;

 • Pandemi ile mücadelede uzmanlık derneklerimizin yanındayız

  Pandemi ile mücadelede tüm üye derneklerimizdeki meslektaşlarımızın kayıplar verdiğini üzüntü ile öğreniyoruz.

 • Sanal (On-line) bilimsel etkinlikler ve toplantılar kredilendiriliyor

  Covid-19 pandemisi döneminde Sanal (On-line) bilimsel etkinlikler ve toplantılarınız kredilendiriliyor.

 • Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’na Sevgi ve Saygılarımızla

  İstanbul Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızı Covid pandemisi nedeni ile 1 Nisan 2020 tarihinde kaybettik.